Czech Arabic English French German Greek Hungarian Italian Korean Polish Portuguese Russian Slovak Spanish

  Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

  Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu

  v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

  Projekt „Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“ byl realizován za podpory ROP Moravskoslezsko, registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/08.00980.

  Realizaci projektu je možné rozdělit do dvou fází:

  1. zpracování marketingové strategie pro turisticko oblast Poodří – Moravské Kravařsko včetně sestavení akčního plánu na období 2011/2012,
  2. realizace akčního plánu na období 2011/2012.

  V rámci projektu byly realizovány tyto výstupy projektu:

  • zpracování marketingové strategie TO P-MK,
  • pořízení velkokapacitní kopírky pro zajištění aktuálních levných informačních tiskovin pro návštěvníky TO P-MK.
  • rozvoj produktové a programové nabídky TO P-MK (turistické balíčky),
  • rozvoj marketingové inteligence formou aktivit marketingového výzkumu a následného přenosu klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům cestovního ruchu (školení, semináře a konference, informování na portálu cestovního ruchu TO P-MK),
  • realizace vybraných souhrnných marketingových tiskovin TO P-MK (Průvodce P-MK, Turistická mapa, Image prospekt TO P-MK),
  • příprava, tisk jednoduchých informačně-propagačních tiskovin TO PM-K,
  • účast TO P-MK na vybraných společných marketingových akcích (výstavy a veletrhy CR, prezentační aktivity, presstripy, famtripy apod.) kraje a/nebo dvou nebo více TO v rámci kraje.

  Celkové výdaje projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace činily 1 824 497,- Kč, přičemž z této částky bylo 30 00,- Kč zařazeno do nezpůsobilých výdajů. Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činila dle smlouvy o poskytnutí dotace 1 659 909,- Kč.

  V březnu 2012 byl projekt fyzicky ukončen s celkovými skutečnými náklady ve výši 1 179 409,- Kč.

  Zámek Bartošovice
  Zámek Bartošovice
  Hry bez venkovskýc...
  Hry bez venkovských hranic - Sedlnice 11.6.2011
  Ledňáček říční
  Ledňáček říční
  Rosnička zelená
  Rosnička zelená
  Rybářské slavnosti...
  Rybářské slavnosti 2006-13
  Marketingová strat...
  Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko2
  Přírodní krásy a z...
  Přírodní krásy a zajímavosti
  Přírodní krásy a z...
  Přírodní krásy a zajímavosti

   

   Vytisknout  E-mail