Czech Arabic English French German Greek Hungarian Italian Korean Polish Portuguese Russian Slovak Spanish

Naučná stezka Novojičínská kopretina

Naučná stezka Novojičínská kopretina Vás seznámí s přírodou v okolí Nového Jičína. Dostanete se na zajímavá místa a můžete tak strávit příjemný den. Je to vcelku dlouhá trasa širokým okolím Nového Jičína. Celkem měří cca 80 km. Je vhodné ji rozdělit na několik kratších úseků.
Svou severní částí zasahuje do regionu Poodří a prochází obcemi Šenov u Nového Jičína, Kunín, Suchdol nad Odrou a Bernartice nad Odrou.
Pokud se rozhodnete navštívit Poodří a svou cestu zahájíte u nádraží v Novém Jičíně, můžete se vydat přes náměstí směrem k obci Kunín. Naučná stezka zde lemuje břeh říčky Jičínky a od informačního centra v obci pokračuje právě do regionu Poodří do Suchdolu nad Odrou. Odtud jde naučná stezka souběžně se žlutou t.z. částečně kolem meandrující řeky Odry. Poté se přes Bernartice nad Odrou dostanete pod Starojičínský hrad a pak zpět do Nového Jičína.
Vlastní značení naučné stezky vás zavede do Šenova. Dále budete pokračovat vlastním značením NS kolem říčky Jičínky (po proudu) až ke Kunínskému zámku. Vlastním značením NS pokračujete kolem zemědělského podniku stromořadím až k živočišnému středisku, kolem kterého pokračujete na silnici Kunín - Suchdol nad Odrou stále vlastním značením až k ČD Suchdol - nástupiště N. Jičín. Tady se napojíte na žlutou t.z. a tato vás povede Poodřím až do Bernartic. Po žluté projdete Bernartice a asi po 1km opustíte silnici a žlutá t.z. vás povede do polí a pod Starý Jičín až na zříceninu hradu Starý Jičín. Stejnou cestou i značkou sestoupíte zpět do obce a od rozcestí se vydáte po žluté t.z. směr Svinec - Oční studánka. Od Oční studánky a rozcestníku půjdete úbočím kopce stále po žluté t.z. až k rozcestníku červené a zelené t.z. A vydáte se po červené t.z. zpět do Nového Jičína.

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

VytisknoutE-mail

Naučná stezka Odra - niva

I. okruh
Nenáročná rovinná trasa pro základní školy. Na jednotlivých zastávkách možnost seznámení s charakterem krajiny, historickým využíváním území (rybníky), lesními porosty na rybničních hrázích, bylinami luk, řekou Odrou a živočichy, vázanými na tyto typy prostředí (porosty hrází jsou tak pestré, že na nich mají žáci možnost poznat všechny důležité listnaté dřeviny Poodří). Délka trasy je 2 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, pouze pro pěší.

II. okruh
Pro středoškolskou mládež a ostatní návštěvníky. Fyzicky nenáročná trasa rovinatou krajinou říční nivy Odry, Ondřejnice a Lubiny. Stezka věnovaná nivní krajině s meandrujícími vodními toky, typickým porostům stromů v březích vod a rybničních hrázích, loukám, rybníkům, negativním vlivům člověka na ohrožené biotopy lužních krajin, nutným revitalizacím území. Kromě toho seznamuje návštěvníky s historií vývoje sídel v nivě řeky (Košatka nad Odrou). Délka trasy je 5,9 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, v opačném směru z nádraží ČD v Jistebníku.

III. okruh
Prozatím pouze do Staré Vsi nad Ondřejnicí, v současnosti nenáročná rovinná trasa, plánovaná v celém rozsahu říční terasou do Proskovic pro exkurze vysokých škol, vhodná i k turistickému využití. Seznamuje návštěvníky se širokou říční nivou mezi Jistebníkem a Starou Vsí nad Ondřejnicí, řekami Odrou, Ondřejnicí i Lubinou a využíváním lužní krajiny člověkem. Součástí trasy je kromě rostlin a živočichů, možnost seznámení se s půvabnou historickou architekturou obcí tohoto území i negativními stavebními zásahy, realizovanými v závěru minulého století. Délka trasy prozatím je 3,6 km, přístupnost městskou hromadnou dopravou z Proskovic, ze Staré Vsi nad Ondřejnicí autobusy linkami oblasti Ostrava.

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

VytisknoutE-mail

Naučná stezka Sovinec

Je vystavěna v oboře založené myslivci z Mysliveckého sdružení Fryčovice, v níž se rozhodli chovat jelence viržinského. Naučnou stezku tvoří pět zastavení s informačními tabulemi, jejich autorem je předseda Mysliveckého sdružení Fryčovice Kamil Síbr, samozřejmě za přispění i dalších členů MS. Naučná stezka v sobě spojuje hned dvě výhody:

  1. návštěvníci se dovědí něco zajímavého o oboře, zvěři a místních myslivcích
  2. provede návštěvníky oborou po vyznačené trase – někteří návštěvníci totiž nerespektovali soukromí zvěře

 

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

VytisknoutE-mail

Naučná stezka Kotvice

Naučná stezka Kotvice seznamuje návštěvníky jednoho z nejcennějších území chráněné krajinné oblasti Poodří  s tím nejzajímavějším z přírodní rezervace Kotvice a z nivy řeky Odry mezi Novou Horkou a Studénkou.  V deseti zastaveních představuje typická přírodní stanoviště prezentující mimořádné druhové bohatství nivních ekosystémů a neopakovatelné kouzlo krajiny formované po staletí dvěma aktivními činiteli – vodou a člověkem. Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1983 a měla mimo dvou vstupních ještě 6 tématických zastavení. Sloužila až do roku 1997, kdy byla velkou povodní silně poškozena. Svého vlastního znovuotevření se dočkala na jaře roku 1999. Dnes je stezka dlouhá asi 3 km, je určena výhradně pro pěší návštěvníky, fyzicky nenáročná a dostupná celoročně. Svůj počátek  má naučná stezka v Nové Horce pod bývalým mlýnem na okraji rezervace, ale postup návštěvníků není závazný - s prohlídkou je možno začít i u Pasečného mostu ve Studénce – v návaznosti na „Školní naučnou stezku“, která začíná u Masarykovy školy a k Pasečnému mostu návštěvníky bezpečně dovede. Zastavení naučné stezky jsou věnována lužnímu lesu s prastarými duby v bývalé zámecké oboře, životem kypícím rybníkům s bohatou mělčinnou a pobřežní vegetací a jejich ptačím obyvatelům, regulacemi nespoutané řece Odře, bohaté rybami a okrášlené „létajícím drahokamem“- ledňáčkem, loukám s rozptýlenou zelení připomínajícím anglický park a poklidným a jakoby ospalým jezerům ve slepých ramenech Odry. Návštěvník se stává součástí velkolepého přírodního divadla na pozadí staletého soužití vodního a lidského živlu.
Délka trasy cca 1,5 km. Napojuje se na modrou turistickou značku v Hladkých Životicích do Jistebníka, příp. na žlutou turistickou značku ze Studénky přes Petřvaldík do Košatky.

Lze naplánovat jednotlivé trasy pro osoby na vozíku (např. úsek Albrechtičky k Pasečnému mostu, k železniční trati, atd.).

Výškový profil naučné stezky
Najeďte si myší na výškový profil, ukáže se vám nadmořská výška a po kliknutí se zobrazí vybrané místo i na mapě na trase stezky.

VytisknoutE-mail

  • 1
  • 2