csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Vodní mlýn, Bartošovice

Bartošovický mlýn

bartosovicky-ml...
bartosovicky-ml...

Areál vodního mlýna s komplexem vodohospodářských staveb je nemovitou kulturní památkou. Byl budován od konce 15. století až do století dvacátého. Objekty jsou zastřešeny sedlovými střechami z druhé pol. a konce 19. stol. Mlýnice včetně přilehlé místnosti pro turbiny a agregát je zachována bez úprav. Na Odře nad mlýnem je vybudován střechovitý dřevěný jez.

Vytisknout E-mail

Fara Sedlnice

V roce 1784 nechala postavit pozdně barokní budovu těsně u kostelíka hraběnka z Canalu, roz. Chotková (stavba byla dokončená v r. 1791), kterou pak předala církvi. V roce 1979 byla stavba olomouckým arcibiskupstvím prodána do soukromého vlastnictví.

Vytisknout E-mail

Nádražní budova Českých drah Jistebník

V roce 1902 byla dokončena výpravní budova spolu s obytnou budovou pro zaměstnance dráhy. Obě budovy byly postaveny volně, základy tvoří beton prokládaný kamenem, zdivo je cihelné, zevně režné, u výpraví budovy s kamenným ostěním kolem oken a dveří. Štíty výpravní budovy měly původně dřevěné obednění. Ostatní památky - pomníky a pamětní desky.

Vytisknout E-mail

Výpravní budova železničního nádraží Suchdol nad Odrou

železniční nádr...
železniční nádr...

Stavební vývoj železniční stanice Suchdol nad Odrou: Železniční stanice Suchdol leží na hlavní trati bývalé Severní dráhy Ferdinandovy, jejíž stavba byla započata ve Vídni v roce 1837. Její první stanicí po překročení státní hranice byla Břeclav (1839), směřovala dále přes Hodonín a Hulín k Přerovu (1841) a z Lipníka, přes Suchdol a Ostravu k Bohumínu (1847), který je jejím posledním nádražím na našem území. Trať pokračovala dále do Polska s cílem dosáhnout solná ložiska v Haliči.
Nádraží Suchdol bylo postaveno v rámci další fáze výstavby, tj. úseku Lipník - Bohumín, jehož provoz byl zahájen v květnu 1847. Původní název stanice byl "Zauchtel" nebo "Zauchtel-Nordbahn". Roku 1863 bylo vyhověno žádosti okresního zastupitelstva v Novém Jičíně, aby se pojmenování rozšířilo podle okresního města na "Zauchtel - Neutitschein".

Pokračovat ve čtení

Vytisknout E-mail

Dřevěný jez Bartošovice

Bývalý dřevěný ...
Bývalý dřevěný ...
Bývalý dřevěný ...
Bývalý dřevěný ...

Na řece Odře, nad Bartošovickým mlýnem, je vybudován dřevěný střechovitý jez.

Vytisknout E-mail

Hasičská zbrojnice s věžními hodinami Kateřinice

Hasičská zbrojnice s věžními hodinami - nově zrekonstruovaná věž.

Vytisknout E-mail