csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zveme Vás do turistického regionu
pojmenovaného podle řeky Odry

Nespoutaný tok řeky Odry proudí v četných meandrech údolní nivou, která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas.

Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří.

Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku.

Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou.

Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy.

Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století.

Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

 • Novinky
 • Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu

v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Projekt „Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“ byl realizován za podpory ROP Moravskoslezsko, registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/08.00980.

Realizaci projektu je možné rozdělit do dvou fází:

 1. zpracování marketingové strategie pro turisticko oblast Poodří – Moravské Kravařsko včetně sestavení akčního plánu na období 2011/2012,
 2. realizace akčního plánu na období 2011/2012.

V rámci projektu byly realizovány tyto výstupy projektu:

 • zpracování marketingové strategie TO P-MK,
 • pořízení velkokapacitní kopírky pro zajištění aktuálních levných informačních tiskovin pro návštěvníky TO P-MK.
 • rozvoj produktové a programové nabídky TO P-MK (turistické balíčky),
 • rozvoj marketingové inteligence formou aktivit marketingového výzkumu a následného přenosu klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům cestovního ruchu (školení, semináře a konference, informování na portálu cestovního ruchu TO P-MK),
 • realizace vybraných souhrnných marketingových tiskovin TO P-MK (Průvodce P-MK, Turistická mapa, Image prospekt TO P-MK),
 • příprava, tisk jednoduchých informačně-propagačních tiskovin TO PM-K,
 • účast TO P-MK na vybraných společných marketingových akcích (výstavy a veletrhy CR, prezentační aktivity, presstripy, famtripy apod.) kraje a/nebo dvou nebo více TO v rámci kraje.

Celkové výdaje projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace činily 1 824 497,- Kč, přičemž z této částky bylo 30 00,- Kč zařazeno do nezpůsobilých výdajů. Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činila dle smlouvy o poskytnutí dotace 1 659 909,- Kč.

V březnu 2012 byl projekt fyzicky ukončen s celkovými skutečnými náklady ve výši 1 179 409,- Kč.

Vytisknout

Tipy na výlety

Muzeum Mor. brat.
Muzeum Moravských bratří - Suchdol n. O.
Muzeum Albrechtičky
Muzeum - Albrechtičky
Expozice M. Kravařska Bartošovice
Expozice M. Kravařska - Bartošovice
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum Skotnice
Muzeum Skotnice
Muzeum Suchdolu n.O.
Muzeum Suchdolu n.O.
Agroturistika U Haitlů
Agroturistika U Haitlů - Bernartice n.O.
Záchranná stanice
Záchranná stanice - Bartošovice
Trnávka
Trnávka
Naučná stezka Kotvice
Naučná stezka Kotvice
Zámecká naučná stezka
Zámecká naučná stezka - Bartošovice
stezka Odra - niva
stezka Odra - niva Jistebník
Hončova hůrka
Hončova hůrka - Skotnice
cyklotrasa Skotnice
cyklotrasa Skotnice
Jistebnická rybniční soustava
Jistebnická rybniční soustava
Barokní zámek Kunín
Barokní zámek Kunín
Bartošovický vodní mlýn
Bartošovický vodní mlýn
Rozhledna Bílov
Rozhledna - Bílov
Vodácká vyjížďka
Vodácká vyjížďka - Bartošovice
Motokáry Albrechtičky
Motokáry - Albrechtičky

Ubytování v regionu

zámek Kunín

zámek Kunín

zámek Bartošovice

zámek Bartošovice

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou

Sedlnice

Sedlnice

Vražné-Hynčice

Vražné-Hynčice

Albrechtičky

Albrechtičky