csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zveme Vás do turistického regionu
pojmenovaného podle řeky Odry

Nespoutaný tok řeky Odry proudí v četných meandrech údolní nivou, která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas.

Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří.

Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku.

Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou.

Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy.

Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století.

Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

 • Novinky
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Regionu Poodří

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Regionu Poodří

Předmětem podpory bylo zpracování čtyř studií proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území regionu Poodří – východ, střed, západ a sever:

 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – západ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.3.00/10.06408)
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – sever (registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.3.00/10.06409)
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – střed (registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.3.00/10.06401)
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – východ (registrační číslo projektu: CZ.1.02/1.3.00/10.06404)

Na realizaci těchto čtyř, výše uvedených projektů, byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí, prioritní osa 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), primární oblast podpory: 1.3 - Omezování rizika povodní, podoblast podpory: 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby.

Hlavním cílem realizovaných projektů bylo prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových opatření na území vymezených obcí v regionu Poodří – východ, střed, západ a sever. Veškerá navrhovaná opatření byla zaměřena na:

 • úpravu koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu
 • realizaci opatření podporujících tlumivý rozliv povodní v nivách formou biotechnických opatření
 • zvýšení retenční schopnosti krajiny
 • zamezení vzniku a snižování dopadů rizikových hydrologických situací (povodní a sucha)
 • obnovu přirozeného vodního režimu krajiny a ochranu proti vodní a větrné erozi
 • realizaci opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity
 • ochranu a obnovu přirozených odtokových poměrů
 • zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách

Realizátorem výše uvedených studií byla firma EKOTOXA s.r.o. se sídlem v Brně na základě uzavřených smluv o dílo ze dne 23.5.2011. Celkové náklady dle rozpočtu činily v této výši:

 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – západ s celkovými náklady 1 464 000,- Kč,
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – sever s celkovými náklady 1 284 000,- Kč,
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – střed s celkovými náklady 2 076 000,- Kč včetně DPH,
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – východ s celkovými náklady 1 644 000,- Kč včetně DPH.

Celková výše dotace činila 90% způsobilých výdajů projektu a byla poskytovatelem dotace vyplacena následně:

 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – západ: dotace ve výši 14 317 600,- Kč.
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – sever: dotace ve výši: 1 155 600,- Kč
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – střed: dotace ve výši 1 868 400,- Kč
 • Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Regionu Poodří – východ: dotace ve výši 1 479 600,- Kč

V současné době probíhá administrace závěrečného vyúčtování celé akce.

eu-loga-cb

Vytisknout

Tipy na výlety

Muzeum Mor. brat.
Muzeum Moravských bratří - Suchdol n. O.
Muzeum Albrechtičky
Muzeum - Albrechtičky
Expozice M. Kravařska Bartošovice
Expozice M. Kravařska - Bartošovice
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum J.G. Mendela
Muzeum Skotnice
Muzeum Skotnice
Muzeum Suchdolu n.O.
Muzeum Suchdolu n.O.
Agroturistika U Haitlů
Agroturistika U Haitlů - Bernartice n.O.
Záchranná stanice
Záchranná stanice - Bartošovice
Trnávka
Trnávka
Naučná stezka Kotvice
Naučná stezka Kotvice
Zámecká naučná stezka
Zámecká naučná stezka - Bartošovice
stezka Odra - niva
stezka Odra - niva Jistebník
Hončova hůrka
Hončova hůrka - Skotnice
cyklotrasa Skotnice
cyklotrasa Skotnice
Jistebnická rybniční soustava
Jistebnická rybniční soustava
Barokní zámek Kunín
Barokní zámek Kunín
Bartošovický vodní mlýn
Bartošovický vodní mlýn
Rozhledna Bílov
Rozhledna - Bílov
Vodácká vyjížďka
Vodácká vyjížďka - Bartošovice
Motokáry Albrechtičky
Motokáry - Albrechtičky

Ubytování v regionu

zámek Kunín

zámek Kunín

zámek Bartošovice

zámek Bartošovice

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou

Sedlnice

Sedlnice

Vražné-Hynčice

Vražné-Hynčice

Albrechtičky

Albrechtičky