csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Zveme Vás do turistického regionu
pojmenovaného podle řeky Odry

Nespoutaný tok řeky Odry proudí v četných meandrech údolní nivou, která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas.

Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří.

Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku.

Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou.

Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy.

Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století.

Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

  Kontakt

  Adresa:
  Albrechtičky
  74255
  Česká republika (CZ)
  Telefon:
  +420 556 455 055, 556 401 478

  Další údaje

  Další údaje:

  Přírodní rezervace Kotvice

  Charakteristika: Rybník s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Význačná lokalita kotvice plovoucí.

  Hlavním důvodem ke zřízení této přírodní rezervace je ochrana mělkého rybníčku s přilehlými lužními fragmenty a rybničních biocenoz s množstvím vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Z nejvýznamnějších druhů rostlin se zde nachází kotvice plovoucí (Trapa natans L.), nepukalka vzplývavá (Salvinia natans L.) a další. Porosty vodních a bahenních rostlin jsou vyhledávány ke hnízdění a úkrytu vodními a bahenními živočichy, zejména z říše ptactva.


  Naučná stezka Kotvice

  Naučná stezka Kotvice seznamuje návštěvníky jednoho z nejcennějších území chráněné krajinné oblasti Poodří  s tím nejzajímavějším z přírodní rezervace Kotvice a z nivy řeky Odry mezi Novou Horkou a Studénkou.  V deseti zastaveních představuje typická přírodní stanoviště prezentující mimořádné druhové bohatství nivních ekosystémů a neopakovatelné kouzlo krajiny formované po staletí dvěma aktivními činiteli – vodou a člověkem. Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1983 a měla mimo dvou vstupních ještě 6 tématických zastavení. Sloužila až do roku 1997, kdy byla velkou povodní silně poškozena. Svého vlastního znovuotevření se dočkala na jaře roku 1999. Dnes je stezka dlouhá asi 3 km, je určena výhradně pro pěší návštěvníky, fyzicky nenáročná a dostupná celoročně.

   


  Svůj počátek  má naučná stezka v Nové Horce pod bývalým mlýnem na okraji rezervace, ale postup návštěvníků není závazný - s prohlídkou je možno začít i u Pasečného mostu ve Studénce – v návaznosti na „Školní naučnou stezku“ , která začíná u Masarykovy školy a k Pasečnému mostu návštěvníky bezpečně dovede. Zastavení naučné stezky jsou věnována lužnímu lesu s prastarými duby v bývalé zámecké oboře, životem kypícím rybníkům s bohatou mělčinnou a pobřežní vegetací a jejich ptačím obyvatelům, regulacemi nespoutané řece Odře, bohaté rybami a okrášlené „létajícím drahokamem“- ledňáčkem, loukám s rozptýlenou zelení připomínajícím anglický park a poklidným a jakoby ospalým jezerům ve slepých ramenech Odry. Návštěvník se stává součástí velkolepého přírodního divadla na pozadí staletého soužití vodního a lidského živlu.

   

  Naučná stezka Kotvice ve Studénce

  742 13 Studénka - Nová Horka

  Tel.: +420 556 455 055, 556 401 478

  www.mesto–studenka.cz

  Tipy na výlety

  Muzeum Mor. brat.
  Muzeum Moravských bratří - Suchdol n. O.
  Muzeum Albrechtičky
  Muzeum - Albrechtičky
  Expozice M. Kravařska Bartošovice
  Expozice M. Kravařska - Bartošovice
  Muzeum J.G. Mendela
  Muzeum J.G. Mendela
  Muzeum Skotnice
  Muzeum Skotnice
  Muzeum Suchdolu n.O.
  Muzeum Suchdolu n.O.
  Agroturistika U Haitlů
  Agroturistika U Haitlů - Bernartice n.O.
  Záchranná stanice
  Záchranná stanice - Bartošovice
  Trnávka
  Trnávka
  Naučná stezka Kotvice
  Naučná stezka Kotvice
  Zámecká naučná stezka
  Zámecká naučná stezka - Bartošovice
  stezka Odra - niva
  stezka Odra - niva Jistebník
  Hončova hůrka
  Hončova hůrka - Skotnice
  cyklotrasa Skotnice
  cyklotrasa Skotnice
  Jistebnická rybniční soustava
  Jistebnická rybniční soustava
  Barokní zámek Kunín
  Barokní zámek Kunín
  Bartošovický vodní mlýn
  Bartošovický vodní mlýn
  Rozhledna Bílov
  Rozhledna - Bílov
  Vodácká vyjížďka
  Vodácká vyjížďka - Bartošovice
  Motokáry Albrechtičky
  Motokáry - Albrechtičky

  Ubytování v regionu

  zámek Kunín

  zámek Kunín

  zámek Bartošovice

  zámek Bartošovice

  Suchdol nad Odrou

  Suchdol nad Odrou

  Sedlnice

  Sedlnice

  Vražné-Hynčice

  Vražné-Hynčice

  Albrechtičky

  Albrechtičky