csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu

v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko

Projekt „Marketingová strategie a organizace cestovního ruchu v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“ byl realizován za podpory ROP Moravskoslezsko, registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.2.00/08.00980.

Realizaci projektu je možné rozdělit do dvou fází:

  1. zpracování marketingové strategie pro turisticko oblast Poodří – Moravské Kravařsko včetně sestavení akčního plánu na období 2011/2012,
  2. realizace akčního plánu na období 2011/2012.

V rámci projektu byly realizovány tyto výstupy projektu:

  • zpracování marketingové strategie TO P-MK,
  • pořízení velkokapacitní kopírky pro zajištění aktuálních levných informačních tiskovin pro návštěvníky TO P-MK.
  • rozvoj produktové a programové nabídky TO P-MK (turistické balíčky),
  • rozvoj marketingové inteligence formou aktivit marketingového výzkumu a následného přenosu klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům cestovního ruchu (školení, semináře a konference, informování na portálu cestovního ruchu TO P-MK),
  • realizace vybraných souhrnných marketingových tiskovin TO P-MK (Průvodce P-MK, Turistická mapa, Image prospekt TO P-MK),
  • příprava, tisk jednoduchých informačně-propagačních tiskovin TO PM-K,
  • účast TO P-MK na vybraných společných marketingových akcích (výstavy a veletrhy CR, prezentační aktivity, presstripy, famtripy apod.) kraje a/nebo dvou nebo více TO v rámci kraje.

Celkové výdaje projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace činily 1 824 497,- Kč, přičemž z této částky bylo 30 00,- Kč zařazeno do nezpůsobilých výdajů. Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činila dle smlouvy o poskytnutí dotace 1 659 909,- Kč.

V březnu 2012 byl projekt fyzicky ukončen s celkovými skutečnými náklady ve výši 1 179 409,- Kč.


Fotogalerie:


Marketingová st...

Vytisknout