csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Bernartice nad Odrou

Bernartice 60Bernartice nad Odrou – leží v jižní části Moravskoslezského kraje, poblíž města Nový Jičín. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374. Archeologické nálezy v severní části jejího území však napovídají, že toto bylo osídleno již mnohem dříve. Obec patřila ke starojickému panství a měla od počátku zemědělský charakter. Přestože se jednalo o obec ryze českou, patřila ve 2. světové válce k Sudetám. Mezi nejvýznamnější památky patří Lesný mlýn z druhé poloviny 17. století, který má dodnes zachovalé zařízení včetně vodního kola.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Pustějov

Pustějov

PUSTEJOV 60Obec Pustějov se nachází 4 km jihozápadně od města Studénky. První písemná zmínka o obci je v latinské listině z roku 1324. Území kolem obce bylo s velkou pravděpodobností osídleno již v době železné, kdy tudy vedla jedna z tras jantarové stezky z Řecka k Baltickému moři. Důkaz o této domněnce poskytuje nález jantaru a řecké bronzové mince ze 3. století př.n.l. nalezený u obce v letech 1880 – 1881. Kulturní památkou obce je kostel sv. Máří Magdalény, založený v roce 1678 jako filiálnía v letech 1889 – 1890 byl zcela přestavěn v novogotickém stylu. Dalšími pamětihodnostmi v obci jsou Boží muka, kaple a kříže. Původní zástavba rodinných domů vynikala zdobností a barevností fasád. Významnou osobností obce je Maximilián Pracný z Hlubočce u Opavy, který byl řídícím základní školy a aktivně se podílel na rozvoji obce a života v ní. Vybudoval místní knihovnu a stal se prvním kronikářem obce. Ke kulturnímu vyžití v obci slouží víceúčelové zařízení sokolovna, kde se pořádají obecní zábavy, plesy a různé společenské akce. Tradicí se stal obecní den spojený s olympiádou smíšených dvojic v netradičních disciplínách o „Nejlepšího Puštějovjáka“ zakončený večerním karnevalem. Každoročně se zde v červenci na svátek sv. Magdalény koná tradiční krmáš – oslava církevního svátku provázená pouti a karnevalem. Venkovní asfaltové hřiště slouží především oddílu národní házené, který zde pořádá své turnaje v národní házené, původní české míčové hře. Obec spadá do Chráněné krajinné oblasti Poodří a na jejím katastru se nachází mnohá dosud nepoznaná zákoutí s výskytem různých zajímavých druhů živočichů a rostlinstva. Řeka Odra, která protéká touto lokalitou, svým korytem tvoří nejen hranici katastru obce, ale je pro ni typický přirozeně meandrující tok s mnoha romantickými zákoutími. Nachází se zde pustějovské jezero „Kaménka“, které umožňuje sportovní rybolov.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Albrechtičky

Albrechtičky

Albrechticky 60Albrechtičky – obec ležící ve střední části Chráněné krajinné oblasti Poodří na pravém břehu řeky Odry a v blízkosti letiště Ostrava-Mošnov. Ryze česká obec je poprvé připomínána již v roce 1411, kdy patřila pod hrad Štramberk a později pak rodu hrabat Vetterů z Lilie.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Jeseník nad Odrou

Jeseník nad Odrou

JESENIK nad Odrou 60Jeseník nad Odrou leží v jihozápadní části Chráněné krajinné oblasti Poodří v údolí říčky Luhy a skládá se z pěti vesnic – Blahutovice, Hrabětice, Hůrka a Polouvsí. První písemná zmínka o obci je ze 14. století. K památkám patří barokní zámek s parkem, katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v roce 1752, socha sv. Jana Nepomuka, postavena roku 1733 hrabětem z Wittenu a gotický kříž U lip z roku 1917.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Kunín

Kunín

Historické foto...
Obec se rozkládá po obou březích řeky Jičínky, která se vlévá za obcí do řeky Odry v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Zprávy o vzniku obce sahají do konce 13. století, kdy území Kunína patřilo ke starojickému panství.
Zámek Kunín
Dominantou obce je nejcennější barokní zámek celé Moravy, který vybudoval rakouský stavitel Jan Lukáš Hildebrandt pro hrabata z Harrachu. Nejznámější majitelkou zámku je hraběnka Marie Walburga z Truchsess-Waldburg-Zeilu, která na zámku založila roku 1792 vzdělávací ústav pro mládež. Nyní na zámku probíhají prohlídky, svatební obřady, koncerty, výstavy a další kulturní akce. V přízemí zámku obec Kunín provozuje zámeckou restauraci U Dobré hraběnky, která nabízí denní menu, možnost pořádání oslav, večírků, firemních akcí i svatebních hostin. K zámku přiléhá volně přístupný udržovaný zámecký park. Součástí parku je zámecká kuželna, obnovená podle původního vzhledu. Návštěvníci si mohou vyzkoušet hru tradičních kuželek. V parku se celoročně koná mnoho kulturních akcí.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou

Obec Suchdol nad Odrou leží v pásmu Moravské brány. Patří mezi největší obce v Poodří a má průmyslově-zemědělský charakter. Svou polohou v oderském úvalu nabízí pohled jak na Oderské vrchy, tak na předhůří Moravskoslezských Beskyd. Obec patří do chráněné krajinné oblasti Poodří. Průměrná nadmořská výška je 272 m n. m. Místní část Kletné je součástí obce. Jedná se převážné o rekreační oblast. Je zde vybudována vodní nádrž o rozloze 1,75 ha.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Kateřinice

Kateřinice

Obec Kateřinice se nachází 5 km severně od města Příbor. Rozkládá se po obou březích potoka Trnávky vyvěrajícího z lesa Hájku. První písemná zmínka o obci je z roku 1358. Zajímavostí obce byl zámek u lesa Hájku,ve kterém v 18. století bydlel purkrabí. Jde o zemědělskou obec, v níž provozuje činnost 3,ekofarma pana Ing. Josefa Folty, který zde hospodaří na 118 hektarech zemědělské půdy. Na katastru obce se nachází kamenný kříž z roku 1883, který byl v roce 2005 celkově opraven a přemístěn na nové místo. V roce 2006 pak byl slavnostně znovu vysvěcen. Mezi zajímavosti lze zařadit budovu hasičské zbrojnice s věží a věžními hodinami. Ubytování v obci nabízí soukromý penzion Eva, který se nachází ve dvoupodlažním rodinném domku,v blízkosti retenční nádrže, v těsném sousedství se soukromou zemědělskou farmou. Občerstvení v penzionu nabízí čerstvé mléko, zeleninu a ovoce. Využít lze příjemného posezenína zahradě, přímo u vody. Přírodní koupaliště je součástí retenční nádrže, kde je možno také rybařit. Obcí prochází cyklotrasa č. 6134, která vede z Příboru do Staré Vsi nad Ondřejnicí s délkou 12 km. Dále pak obcí vede cyklotrasa Greenways Krakov – Morava – Vídeň – okruh Zámky a příroda Poodří a okruh Kravařsko. Okolí obce vybízí nejen k cykloturistice, ale také k pěším vycházkám za poznáním a relaxaci. V těsné blízkosti cyklostezky se rovněž nachází sportovní areál přístupný veřejnosti, kde je možno využívat fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště na volejbal a nohejbal, dětský kouteka venkovní posezení pod břízami s restaurací „Sport“. Dále asi 400 m směrem na Příbor se nachází rovněž na cyklotrase restaurace „Obecní dům“ s přilehlou letní terasou. Pravidelně první neděli následující po památce zesnulých se v obci slaví krmáš, neboli posvícení, obvykle doprovázený „krmášovou zábavou“. K tradicím je možno přiřadit i pravidelné společné vítání Nového roku u věže hasičské zbrojnice za účasti starosty a široké veřejnosti.

Fotogalerie obce | Stránky obce

Vytisknout

Jistebník

Jistebník

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1373.Obec se rozkládá na terase oderské nivy v blízkosti Ostravy a zaujme návštěvníka krásným okolím. Osada vznikla v souvislosti s existencí rybníků a rybničního podnikání, které vzniklo již v 1. polovině 15. století, jako výnosný způsob hospodaření. Postupně byl založen komplex tzv. Jistebnických rybníků rozložených od Ostravy až ke Studénce se svéráznou faunou a flórou. Mezi nejznámější rybníky z tohoto komplexu patří: Kukla, Prosňák, Oderský rybník, Křivý, rybník Bezruč (75ha), Bažantní rybník aj. (celkem27).

Farní kostel sv...
Romantická cesta mezi rybníky Bezruč a Křivý je lemována starými vrbami a patří mezi nejkrásnější cesty v Poodří. Snadná dostupnost, krása přírody a všestranné služby řadí Jistebník mezi nejnavštěvovanější místa v Poodří. K rybnikářství se pojí také farní kostel, jehož základní kámen byl položen v roce 1808 a v roce 1812 byl zasvěcen sv. Petru a Pavlu, patronům rybářského cechu. Nejen stavba, ale i interiér a movité zařízení kostela je v evidenci památek chráněných státem. Z movitého zařízení se jedná o hlavní oltář Petra a Pavla, oltář sv. Anny, chorovou lavici a křtitelnici. Nachází se zde ještě dvě památky církevního charakteru a to kaplička na horním konci vesnice, která byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a kamenný kříž uprostřed vesnice. Národní kulturní památkou obce je nádražní budova Českých drah. Před budovou obecního úřadu se nachází pomník s pamětní deskou „T. G. Masaryk, čestný občan obce Jistebníka“, který připomíná historickou událost roku 1935. Osobností obce je Prof. PhDr. František Lýsek, DrSc., sbormistr, hudební pedagog, doktor věd o umění, učitel české menšinové školy, který na začátku třicátých let vstoupil do povědomí národa jako sbormistr Jistebnických zpěváčků (1929 – 1938). Jistebník a jeho okolí se stává vyhledávanou rekreační oblastí stále většího počtu turistů nejen pěších, ale také cyklistů po cyklotrase Jantarová stezka a okruh Kravařska.

Fotogalerie obce | Stránky obce

Vytisknout

Mošnov

Mošnov

Obec se nachází asi 20 km jihozápadně od Ostravy. Ve 13. století vznikla ves Mošnov na pravém břehu řeky Lubiny, na levém pak Mošnovec. V jejich blízkosti němečtí kolonizátoři založili osadu Engeswald. Později vše splynulo v jednu obec a první písemná zmínka o obci Mošnov je z roku 1367. Tehdy to byla největší dědina na panství Nová Horka. V 15. století se obec rozpadla na dvě části – Velký Mošnov a Malý Mošnov (Mošnovec, Mošnůvek), obě zase splynuly až kolem roku 1650. Od 16. století náležel Mošnov biskupskému panství Nová Horka, které odkoupili Sedlničtí z Choltic a od 17. století je vlastnila hrabata Velterové z Lilie až do roku 1945. Mezi kulturní památky obce patří farní kostel sv. Markéty z roku 1807, který stojí na místě bývalého dřevěného kostela a kamenná křtitelnice. Po druhé světové válce byl značně poškozen a následně restaurován. Jeho současná podoba vznikla po opravách v sedmdesátých letech. V roce 1993 byly na věž umístěny nové zvony. Velkým přínosem pro rozvoj Mošnova se stalo vybudování letiště. Letiště bylo budovánov létech 1955 – 1960, provoz byl zahájenv roce 1959. Letiště může přijímat největší dopravní letadla vzhledem k parametrům přistávací dráhy: délka je 3,5 km a šířka 63 m. Letiště je důležitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu. Návštěvník obce může využít služeb informačního centra a centra pro mládež s přístupem na internet. V obci je několik zájmových organizací, které udržují a rozvíjí kulturní a společenský život. Obcí prochází cyklotrasa č. 6136, která vede ze Skotnice do Petřvaldu, místní části Petřvaldík a je 8 km dlouhá. V současnosti bistro Marie nabízí vyhlášenou zmrzlinu, která je návštěvníky obce vyhledávaná a bistro je vítanou zastávkou pro turisty a návštěvníky obce.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Petřvald

Obec Petřvald se nachází na pravém břehu řeky Lubiny. Součástí obce je také místní část Petřvaldík, která leží na pravém břehu řeky Odry a je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří. Založení obce spadá do doby první biskupské kolonizace konce 13. a počátku 14. století. Kulturní památkou je pozdně barokní kamenný kostel z let 1793 – 1795 se starými zvony, který nahradil původní dřevěný kostel založený roku 1564 Dětřichem Petřvaldským. Petřvaldíku dominuje kaple Sv. Antonína Paduánského. Do dějin obce se zapsali dva hrdinové, kteří se v Petřvaldu narodili: Oldřich Havlíka Jaroslav Hlaváč, který je vzpomenut na desce padlých v RAF muzeu v Hendonu a v čestné knize v kapli Westminsterského opatství. Oba vojáci jsou vyznamenáni křížem „In Memoriam“. V obci působili také bratři Žurovcové - vynálezci a průkopníci letectví na Moravě. Zkonstruovali první skutečně létající helikoptéru a strmě stoupající letadlo (STOL). Různorodý společenský život, upravená prostranství a spolupráce s občany vynesly obci 2. místo v celostátní soutěži Vesnice roku 2005. Návštěvníci obce mohou využít ke sportu stadion s tenisovými kurty, volejbalovým a fotbalovým hřištěm. Občerstvit se mohou v pěti restauracích s vyhlášenou hospůdkou „Na roli“ a cukrárnou. Obcí prochází cyklotrasa Jantarová stezka a cyklotrasa č. 6136, která vede ze Skotnicedo Petřvaldu, místní části Petřvaldík je 8 km dlouhá. Krásná příroda Poodří láká k procházkám a výletům do okolí. Největší kulturní akcí jsou každoročně v červnu Erbovní slavnosti s bohatým programem, tradičním folkovým koncertem a prodejem místních výrobků.

Pokračovat ve čtení

Vytisknout