csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Kronika obce Jistebník - 2007

Obyvatelstvo
K začátku roku 2007 je v naší obci v podstatě nezměněný počet obyvatel - 1 486, z nichž je 736 mužů a 750 žen. Obytných domů je 467.

Pohyb obyvatel je zřejmý z toho, že nově přihlášeno k pobytu je 39 osob a odhlášeno 29 osob. Také v minulém roce 2007 zemřelo u nás v Jistebníku více osob, než se narodilo dětí - úmrtí bylo 12 osob a nově narozených dětí bylo 10.
Také v roce 2007bylo našimi občany uzavřeno 10 sňatků.
Po loňských komunálních volbách je starostou obce opět pan Josef V o r a l.

Tříkrálové zpívání
Na letošní svátek Tří králů - 6. ledna 2007 - se sešlo 16 rádozpívajících lidí, aby v našem kostele znovu zazpívali loňskou vánoční mši, již dokázali úspěšně nastudovat za čtyři zkoušky. Rádi zaznamenáváme, že přišly některé dívenky omladit sice už "dříve narozený", ale stále dobře zpívající sbor žen. A čisté sólové hlasy A. Kneblové, Z. Vitochové, K. Zajícové či M. Raškové se velmi dobře uplatnily. Za varhanního doprovodu Aleny Myškové zněla skladba "Adéste fidéles" ze 17. století mohutně a slavnostně, podepřená mužskými hlasy A. Korpase, B. Majera a M. Málka.

Úspěch dechového orchestru mladých
Hned na začátku roku, 5. a 6. ledna, Dechový orchestr mladých (DOM) velmi dobře uspěl na Mezinárodním festivalu dechových hudeb PRAHA 2007. Umístil se ve ZLATÉM PÁSMU ve střední kategorii mezi třemi nejlepšími soubory. Zvlášť byly odbornou porotou za vedení skladatele a dirigenta Evžena Zámečníka oceněny sólistky na příčnou flétnu Alena Matějková, Magda Maléřová, Veronika Goldová a Barbora Janošková ve skladbě Eduarda Kudeláska "Con bravura"; získaly zvláštní cenu. Letošního jubilejního, desátého, ročníku se zúčastnilo patnáct domácích souborů a také orchestry z Belgie a Nizozemska.

Dětský maškarní ples
Ještě před zahájením vlastní plesové sezony se konal dne 13. ledna v kulturním domě dětský maškarní ples. K němu hrála hudba REXTON a v programu byla mimo jiné soutěž o nejlepší masku, Zlatý slavík, výtvarná soutěž Ze života zvířátek a tradiční rybolov, kolo štěstí, tombola ...

30. výročí úmrtí Františka Lýska
V úterý 16. ledna si také v Jistebníku připomínáme 30. výročí úmrtí Františka Lýska, zakladatele a dirigenta dětského pěveckého sboru "Jistebničtí zpěváčci". Sbor proslul přednesem úprav vícehlasých lidových písní, zejména ze Slezska a Lašska, ale i skladeb umělých, jichž pro sbor napsalo a jemu věnovalo několik desítek skladatelů. Přes počáteční překážky bylo pěvecké úsilí zpěváčků korunováno uměleckým i pedagogickým vítězstvím, když ministerstvo školství stanovilo Jistebnické zpěváčky v roce 1933 prvním zájmovým vícehlasým školním sborem. Tak "Jistebničtí zpěváčci" podnítili svou průkopnickou činností nejen tvorbu do té doby téměř neexistující dětské sborové literatury, ale také vznik dalších několika set pěveckých sborů.
Dnes je dětský sborový zpěv už dlouho uznávanou uměleckou oblastí koncertní, soutěžní, je partnerem sborů dospělých a jejich základnou. Ale základy tradice dětského sborového zpěvu na našich školách byly položeny v Jistebníku, kde u počátků dětského sborového zpěvu jako umění stál František Lýsek se skromnými dětmi zpěvného Lašska - Jistebnickými zpěváčky.

Plesová sezona
Letošní plesovou sezonu zahájili jistebničtí chovatelé svým společenským plesem dne 20. ledna. Plesová sezona pak pokračuje 27. ledna plesem Tělovýchovné jednoty Jistebník. Dne 3. února se koná "Výroční maškarní ples k 30. výročí postavení kulturního domu". A 10. února je pak tradiční Obecní bál, 17. února ještě ples hasičů a sezonu končí také už u nás tradiční pochovávání basy 24. února.

Jaké bylo v lednu počasí v Jistebníku
Nový rok 2007 přináší počasí ještě teplejší, než bylo v závěru roku 2006. Na začátku letošního roku se denní teploty v Jistebníku pohybují až 6º C nad normálem. Na Nový rok, 1. ledna, je zataženo a déšť, ve dne 7º C. Také v dalších dnech je podobně - proměnlivo, s teplotami okolo 5º C. Ačkoliv se zdálo, že by se po Vánocích "na blátě" mohla situace nějak změnit, přichází spíše oteplení.
V první dekádě ledna dochází k postupnému oteplování, ve dne na 5 - 8 - 12º C, většinou za oblačné, někdy i polojasné oblohy. V prvních dvou týdnech ledna vystoupila v Jistebníku denní teplota třikrát na 12 - 13º C. Také v druhé dekádě ledna počasí láme dosavadní rekordy z let 1932 a 1936. Současné denní teploty odpovídají podle meteorologického hodnocení hodnotám běžným v březnu či dubnu, zejména "aprilovým" střídáním oblohy.
V tuto dobu se na našich zahradách objevují vyrostlé klíčky sněženek, a asi okolo 17. ledna znovu rozkvetl v Jistebníku "zlatý déšť", když před tím kvetl podruhé v polovině října. A přitom je lednový průměr teploty pro tuto dobu u nás -2,5 º C.
Od 18. ledna je u nás - jako v celé Evropě - silná vichřice o rychlosti až 145 km/hod, to je síly orkánu. V noci z 18. na 19. ledna přitom byla i bouřka s plošnými blesky a silným deštěm, ale bez hřmění, jež trvala asi čtvrt hodiny při teplotě 5º C. Celorepublikově vichřice napáchala velmi značné škody třeba v lesích, ale u nás v Jistebníku žádné škody nebyly.
Ve dnech 23. a 24. ledna sněžilo, v Jistebníku napadlo 25 - 33 cm sněhu, jenž při denních teplotách -6º C leží ještě 25. a 26. ledna. Potom přichází v posledních dnech měsíce ledna výraznější oteplení, provázené výstřelky počasí - silným větrem, deštěm, proměnlivou oblohou, ale s teplotami až do 6º C.

Zápis do základní školy
Dne 7. února se konal na naší základní škole TGM zápis dětí do 1. ročníku školy na školní rok 2007/2008. Zapisovány byly děti narozené od 1. září 2000 do 31. srpna 2001, děti starší, u nichž bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky do 31. srpna 2007, a děti narozené od 1. září 2001 do 31. prosince 2001, pokud rodiče mají zájem o předčasné umístění dítěte do školy.
Zapsáno bylo do 1. třídy naší školy 12 dětí. Je to důležitý počet pro budoucí podobu jistebnické školy.

Personální změna na obecním úřadu
Dnem 21. února odchází do penze úřednice obecního úřadu paní Dana Krupová. Na její místo nastupuje dnem 22. února po předcházejícím několikaměsíčním zapracování paní Iva Šelongová.


Ustavení letopisecké komise
V měsíci únoru je ustavena další komise obecního úřadu - komise letopisecká. Tvoří ji členky paní Olga Staňková. Danuše Lövyová, Jana Ottová a kronikář Jaroslav Pleskot.

Pochovávání basy
Plesová sezóna je tradičně ukončena "Pochováním basy". Došlo k tomu 24. února večer v našem kulturním stánku v Jistebníku za zvuků libé hudby skupiny A-Band, jak také dokládá plakát zvoucí k účasti na tuto událost.

Zima v únoru
Teplá zima pokračuje také v měsíci únoru. V první polovině února je většinou oblačno nebo i polojasno s převažujícími teplotami ráno okolo +2 º C, přes den 5º C, dne 7. února napadlo 1 cm sněhu, jenž při denní teplotě +2º C hned roztál. V polovině února je zataženo s deštěm, postupně oblačno až skoro jasno při denní teplotě 7 - 8º C, večerní okolo 4º C. Od 12. února přichází řada teplých dnů, kdy denní teploty dosahují až +10º C za oblačné i polojasné oblohy.
U nás v Jistebníku se v zahrádkách v této první polovině února objevují rozkvétající krokusy (šafrány), už pěkně vzrostlé tulipánové listy, rašící sněženky i jiné cibuloviny, jako například modřence. Také narcisy hodně povyrostly.
Teplé dny trvají i nadále, od 13. února jsou denní teploty 10 - 11º C, je oblačno i jasno.

Komise obecního úřadu
Pro volební období 2007 - 2010 byly při Obecním úřadu v Jistebníku ustaveny a pracují tyto komise a výbory:
Finanční výbor
předsedkyně: Libuše Korpasová
členové: Miloslav Šelong, Vlastimil Vágner
Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Michal Vörös
členové: Petr Habernal, Zdeněk Höpp
Komise k projednávání přestupků:
předseda: JUDr. Petr Stanovský
členové: Jarmila Hurníková, Štefanie Mičánková, Vilém Habernal, Iva Šelongová
Kulturní komise:
předsedkyně: Mgr. Alena Myšková
členové: Iva Knapová, Danuše Lövyová, Jana Majerová, Lada Majerová, Jarmila Mariášová, Ladislav Mariáš, Mgr. Jiřina Matějová, Vlastimil Němec, Jaroslav Pleskot, Mgr. Hana Sýkorová

Jaká byla letošní zima?
Byla nejteplejší za posledních 85 let. Podle Českého hydrometeorologického ústavu byly tři její měsíce - prosinec, leden, únor, výrazně teplotně nadprůměrné. Letošní leden byl nejteplejší od roku 1775, kdy se v pražském Klementinu začala sledovat a měřit teplota. Lednový dlouhodobý průměr je -0,9º C. Letos se v lednu se teplota pohybovala kolem +6º C nad nulou. A mnohem teplejší než obvykle byly i prosinec a únor.

Obecní knihovna v roce 2007
V roce 2007 bylo v obecní knihovně v Jistebníku registrováno 110 stálých čtenářů, z nich 49 dětských do 15 let. Znamená to přírůstek o 28 čtenářů, převážně do 15 let. Zásluhu na tom mají společné návštěvy žáků naší školy s jejich učiteli v knihovně, v níž mnozí byli poprvé.
Čtenáři se vypůjčili v uvedeném roce 2 887 knih a zájem byl převážně o beletrii, a to jak u dospělých, tak u dětí. Počítač s internetem a tiskárnou však v uvedeném roce nebyl zdaleka tak využíván, jako v předchozích letech.
Z obecního rozpočtu bylo v roce 2007 uvolněno 12 tisíc Kč na nákup knih a časopisů. Bylo za ně nakoupeno 40 knih a desítka časopisů podle zájmu čtenářů. Dalších 200 knih má knihovna půjčeno z knihovního fondu RKF v Novém Jičíně vždy na jeden rok. Tento fond je v dvouměsíčních intervalech aktuálně doplňován novinkami. Po revizi knižního fondu a po vyřazení knih opotřebovaných, zastaralých a těch, o něž čtenáři dlouhodobě neprojevovali zájem, má obecní knihovna na počátku roku 2007 celkem 3.913 knižních svazků.

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2007
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku čítá na konci roku 2007 celkem 85 členů, z nichž je 60 mužů a 25 žen. Mimo ně je při sboru ještě kroužek "Mladý hasič", jenž čítá 18 dětí. V tomto kroužku získávají mladí hasiči přiměřené vědomosti, návyky a postupně i zručnost v hasičské činnosti. V současné době jsou to vesměs nováčci, ti nejmladší. Ale přesto si zasluhují pochvalu a uznání, neboť se několikrát umístili v pohárových soutěžích na pěkných 3. a 5. místech.
Mezi mnoha významnými soutěžemi byla také v roce 2007 uspořádána 10. září soutěž hasičských družstev mužů a žen - "Memoriál Josefa Konečného". Opět se ukázalo a potvrdilo, že tato naše soutěž je dobrá a oblíbená, neboť se k ní sjelo rekordních 61 družstev mužů a žen. V tomto 18. ročníku této naší vlastní soutěže zvítězilo jistebnické družstvo mužů.
Ale také zásahová jednotka zasahovala v roce 2007 dvakrát, a to 2. března 2007 u požáru auta pana Vratislava Stillera a 9. října u požáru v rodinném domku pana Mihuly u nádraží.
Je také hodno zaznamenání, že několik členů sboru je dobrovolnými dárci krve. Jedním z nich je i pan Marian Bednář, jenž daruje krev pravidelně a dovršil již 89 bezplatných odběrů.
V roce 2007 bylo také vyznamenáno několik členů sboru, a to medailí "Za věrnost" za deset let činnosti členové sboru Petr Hájek, Tomáš Chromec a Vendula Tomášková. Věrnostní stužku za 30 let obdržel Jaroslav Farek a Věrnostní stužku za 50 let Božena Missigová.
Činnost sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku řídil v roce 2007 výbor ve složení: Roman Konečný, starosta, Vojtěch Sýkora, náměstek starosty, Antonín Krayzel, velitel, Marian Bednář, strojník, Jaroslav Bužek, referent prevence, Otilie Konečná, jednatelka, Jiřina Pochylová, hospodářka, Miroslav Tomášek, referent materiálně technického zabezpečení, Jiří Ertel, člen výboru, Růžena Bednářová, revizorka, Vlasta Krayzlová, revizorka.

3. zasedání obecního zastupitelstva
Dne 7. března se konalo 3. zasedání obecního zastupitelstva. Schválilo mimo jiné také prodej budovy bývalé základní školy čp. 230 ve vesnici Mgr. Gabriele Vjačkové, bytem Ludgeřovice, za cenu 3,370.000 Kč. Byly stanoveny podmínky prodeje s tím, že bylo zřízeno věcné břemeno na zachování věžních hodin, radiotelefonní mikrovlnná síť O2 a anténní stožár internetu.

Loutkové divadlo
Loutkové divadlo v Jistebníku zahajuje letošní rok pohádkovou hrou ZLATÉ VAJÍČKO. Představení zhlédlo 21 dětí a 18 dospělých.

Koncert Dechového orchestru mladých - DOM
Na odpoledne 31. března zval Dechový orchestr mladých své příznivce do kulturního domu v Jistebníku na svůj koncert "... a tuhle znáte?" konaný při příležitosti natáčení Českou televizí. Škoda jen, že pro malou publicitu v obci mnoho lidí o tomto koncertu nevědělo. Koncert pak vysílala Česká televizní stanice ČT 1 dne 21. dubna a jistě jen dále rozšířil povědomí o naší obci Jistebníku v České republice. Rádi tuto pozitivní skutečnost zaznamenáváme.

Jak bylo u nás v březnu?
Na začátku března už zimu nic nepřipomíná - je 10 º C za proměnné i slunečné oblohy, kdy denní teploty vystupují ve dnech 5. - 11. března na 11 až 18º C a překonávají tak dosavadní teplotní rekord pro tuto dobu z roku 1961, který tehdy byl téměř o 3º C nižší. V zahradách v Jistebníku se v tyto dny začínají ozývat svým zpěvem kosi. Až do 16. března jsou denní teploty od 16 do 11 stupňů při většinou jasné a slunečné obloze.
Ve dnech 17. a 18. března vane silný vítr občas o síle vichřice při denní teplotě 13º C. A po vysloveně jarních dnech přichází prudké ochlazení, a to nejen u nás, ale na celém území republiky. Od 17. března se postupně zatahuje obloha a začíná se ochlazovat. V noci ze 17. na 18. března přišel velmi silný vítr a déšť a skutečná zima přišla v první jarní den. Místo jara přichází sníh a prudký vítr, jaro přichází s chumelenicí a přináší problémy na silnicích, cestách a také nehody. Třeba však zaznamenat, že u nás v Jistebníku nic takového není. Od 20. března je zataženo se sněžením a teplotou 0/+2º C a 21. března hodinu a sedm minut po půlnoci začíná kalendářní jaro se sněhem a deštěm a teplotou +1º C. Sněhu napadlo u nás téměř 20 cm a musel být z cest odhrnován obecním traktorem. Takže první jarní den je studený a sychravý. Už od 20. března máme u nás teploty 0/+1º C se sněžením a prudkým větrem, ostatně jako na většině území republiky. V dalších jarních dnech je u nás velmi proměnlivo a polojasno i s jasnou oblohou s 22º C, ale s trvalým deštěm a s teplotou 2 - 5º C. Mohlo by se zdát, že se opravdu nezvykle ochlazuje. Ve skutečnosti se ale dostáváme do březnových teplotních průměrů. V posledním březnovém týdnu je většinou jasno a slunečno, občas oblačno a polojasno s denními teplotami 13 - 14º C. Noci jsou však chladné, často i blízko k nule, rána až mrazivá.

Velikonoční mše zpívaná
Podobně jako o vánocích, tak i na Boží hod velikonoční zněly 8. dubna naším chrámem Petra a Pavla tóny velikonoční zpívané mše. Opět se sešli naši zpěváci a nastudovali za vedení paní Olgy Staňkové velikonoční zpívanou mši. Účinně přispěla k duchovnímu povznesení a k prožití slavnostní velikonoční bohoslužby v našem kostele. Stojí jistě za zaznamenání.

Soutěž jazzových, tanečních a estrádních orchestrů základních uměleckých škol
Dne 12. dubna se konalo v kulturním domě v Jistebníku okresní kolo soutěže jazzových, tanečních a estrádních orchestrů základních uměleckých škol v okrese Nový Jičín. Pořádající školou byla Základní umělecká škola (ZUŠ) Bílovec. Soutěže se zúčastnily v kategorii tanečních orchestrů tyto orchestry:
- ZUŠ Studénka, vedoucí Mgr. Martin Maléř
- První soukromá škola ZUŠ MIS MUZIC, o.p.s., Kopřivnice, vedoucí Jan Hanibal
- ZUŠ Frenštát, Big trio beat, vedoucí Rostislav Hus
- ZUŠ Frenštát, Taneční orchestr, vedoucí Jiří Pokorný
- ZUŠ Bílovec, taneční orchestr Tomáše Hanáka, vedoucí Tomáš Hanák
- ZUŠ Frenštát, BIGPIPERS, vedoucí Rostislav Hus
Estrádní orchestry
- ZUŠ Nový Jičín, Žákovský orchestr ZUŠ, vedoucí Božena Varajová
Jazzové orchestry
- SZUŠ Studénka, MUSICALE-BAND, vedoucí Dušan Šurman a Marek Hrubý
- ZUŠ Bílovec, NEW JAZZ BAND, vedoucí Pavel Klos
- ZUŠ Frenštát, BIGBAND, vedoucí Jiří Pokorný
- První soukromá ZUŠ MIS MUSIC, o.p.s., Kopřivnice, vedoucí Pavel Písecký
Porota pracovala ve složení:
Ladislav Mariáš, ZUŠ Bílovec
Václav Ptáček, ZUŠ Nový Jičín
Petr Beseda, ZUŠ Odry
Jan Tulej, ZUŠ Studénka
Petr Suttner, První soukromá SZUŠ Kopřivnice.
I když to byl všední den, byla tato soutěž pro Jistebník nepochybně mimořádná a velmi významná událost, zajisté hodná zaznamenání.

Chodník
Od 20. dubna pokračuje výstavba chodníku v Jistebníku u nádraží. Od místa, kde se na podzim stavba zastavila, to je od domu rodiny Folgových, pokračuje stavba chodníku směrem ke škole a k první křižovatce cest. V tento den je vybrána zemina pod novou dlažbu. Chodník byl dokončen k 20. květnu.

Loutkové divadlo
V měsíci dubnu přineslo Loutkové divadlo Jistebník svým malým i velkým divákům pohádkovou hru na motivy Karla Čapka "O drvoštěpovi". Tentokrát ji vidělo 23 dětí a 14 dospělých.

Školní divadelní představení
Naše škola pokračuje v dobře započaté tradici dramatické výchovy a dramatický kroužek připravil na sobotu 28. dubna na jevišti kulturního domu další divadelní představení pohádkové hry "O učeném Lotrandovi". Také tohoto nastudování se ujala paní učitelka Hana Sýkorová. Prvním publikem byly děti naší mateřské školy a děti prvního stupně ZŠ TGM v Bílovci. Druhé představení se hrálo o hodinu později a diváky byly děti naší základní školy. V sobotu 28. dubna se na mladé herce přišli podívat rodiče a příbuzní. O hudební složku představení se postarala paní učitelka Alena Myšková a nové kulisy k představení vytvořila paní učitelka Šárka Storzerová. Mladí herci sklidili zasloužený potlesk a uznání publika a pomalu vcházejí do tajů dramatické aktivity. Lze si jen přát, aby tato aktivita nejen vydržela, ale aby se také dále rozvíjela.

Slet jistebnických čarodějnic (čarodějníků)
Měsíc duben končí třicátý den tohoto měsíce filipo-jakubskou nocí. A tuto chvíli si vybraly jistebnické čarodějnice k uspořádání historicky prvního sletu jistebnických čarodějnic (i čarodějníků). Takže v podvečer filipo-jakubské noci táhl kŕdel jistebnických čarodějnic, těch nejmenších, i těch větších a největších od kulturního domu ulicemi a cestami Jistebníku až na hřiště TJ Jistebník a zde u ohně vše vyvrcholilo. Chrastítka a rámusítka bylo slyšet dobře. Rádi zaznamenáváme jako první ročník tohoto sletu.

A jak bylo v dubnu?
V prvním týdnu dubna je u nás většinou jasno nebo polojasno se slunečním svitem, občas oblačno s denními teplotami 16 - 14º C. Do 11. dubna je oblačno, polojasno s denními teplotami 15 - 16º C. Ale už od 12. dubna denní teploty stoupají - při jasné až slunečné obloze až na 22º C. Počasí nyní ovlivňuje příliv teplého vzduchu od jihu a teploty se blíží letním. Přesto, že velmi dlouho nepršelo, situace podle hydrologů není zatím kritická. Takže tiskové zprávy mluví okolo 15. dubna, že přichází "léto".
Ale od 18. dubna dochází k výraznému ochlazení - ráno až 3 - 6º C se silným deštěm, přes den pak na 12 - 15º C při oblačné i polojasné obloze. A ve dnech 21. - 23. dubna je ráno dokonce +1/0º C, ale přes den je až do 28. dubna 20 - 24º C. Ale 29. dubna přichází další náhlé a razantní ochlazení, zejména ráno je až do 3. května teplota okolo +1º C a přes den 11 - 13º C při jasné slunečné obloze.
Duben byl srážkově hluboko podnormální a teplotně nadnormální. Pracovníci vodohospodářského dispečinku Povodí Odry uvádějí, že tak suchý duben nepamatují.

TRABANT RALLYE
V sobotu 5. května se i přes nepříznivé počasí již po dvanácté sešli trabantisté v Brušperku, aby si zazávodili na "recesistické" PVCJAGUAR RALLYE. Byl to šestikilometrový okruh a šlo spíše o vyjížďku než o závod. Na start nastoupilo 16 vozů, mezi nimi i poslední trabant z Jistebníku. Jeho posádku tvořili jistebnický občan Jan Pleskot a Katka Slováčková. Jan Pleskot také poskytl rozhovor deníku PRÁVO, v němž přiznal, že "trabant z roku 1971 se u nás dědí a nedáme na něj dopustit". Je jistě chvályhodné, že se o Jistebníku dává vědět různým způsobem, a proto i tento je hoden zaznamenání.

Loutkové divadlo
Loutkové divadlo Jistebník připravilo na neděli 20. května pohádkovou hru o tom, JAK SE HONZA UČIL LATINSKY. Vidělo ji 27 dětí a 12 dospělých. Je zřejmé, že loutkové divadlo už zapustilo v Jistebníku své kořeny, navazujíc na meziválečnou tradici v obci a že má dětem, ale i dospělým co říci.

Dětský den
Dne 26. května uspořádala zdejší Základní škola TGM u příležitosti Mezinárodního dne dětí (1. června) dětský den. Bylo to už tradičně na hřišti u školy. Jeho odpolední část spočívala ve sportovních disciplínách, večerní pak u táborového ohně v posezení spíš dospělých, hlavně z řad rodičů školních dětí. Značná účast jistebnické veřejnosti svědčí o jejím zájmu i o tuto podobu společenského života v obci.

Jaké bylo počasí v květnu?
Chladné a nevlídné počasí je i 5. a 6. května, kdy je zataženo s deštěm a teplotami ráno 6 - 8º C, přes den 12º C. Ale od 7. května je oblačno až skoro jasno se slunečním svitem a teplotami 16 - 20º C a větrno. Řada pěti větrných dnů vrcholí 11. května silným větrem o síle až vichřice a rychlosti 90 km za hodinu, ale s letní teplotou 25º C. Podstatnější škody však u nás nevznikly.
Tropy, bouřky, déšť a zima - tak ohlašuje tisk 14. května další dny. U nás je 28º C a slunečno. Ale 15. května je zataženo a 16º C s trvalým deštěm, klidným, "májovým" či "zahradnickým".Však je ho po dlouhém suchu velmi potřeba. Po něm přichází znatelné ochlazení až na 14º C, jež se v dalších dnech postupně mění až na 20 - 24ºC a dále na 26 - 27º C. Od 24. května přichází vlna na květen extrémně teplých tropických dnů s ranními teplotami okolo 20º C a denními 25 - 27 - 30º C při celodenní jasné slunečné obloze. Jsou v tyto dny svatodušní svátky. "Tropy vystřídá vítr a déšť, bouřky, krupobití, vichřice a chladno", tak vidí meteorologové počasí na 26. - 27. května a následující dny. A 28. května má pak dosavadní rekordně vysoké teploty vystřídat prudké ochlazení. U nás v Jistebníku se však nic takového neděje - 28. května, na svatodušní pondělí, je jasno s teplotou 26º C a klid. Ale na mnohých místech Moravy řádily prudké bouřky, jež vyřadily v noci na 27. května veškeré zabezpečovací zařízení na 20 kilometrovém úseku železniční tratě z Olomouce do Zábřehu. Nefungovaly přejezdy, vlaky nabíraly dlouhá zpoždění. Ale toho všeho zůstáváme u nás v Jistebníku ušetřeni. Závěr měsíce května - posledních několik dnů studených, občas i deštivých, s klesajícími teplotami z 26º C na 22º C až 15º C.

4. zasedání zastupitelstva obce
Dne 13. června se konalo 4. zasedání zastupitelstva obce, jež mimo jiné:
- schválilo rozšíření investičních akcí o opravu komunikace "Záhumení", opravu kulturního domu a znovu vytvoření bysty Petra Bezruče k ZŠ TGM, začlenění obce Jistebník jako členské obce Regionu Poodří do území MAS Region Poodří;
- zrušilo své rozhodnutí z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. března ve věci prodeje budovy bývalé školy čp. 230 a pozemků parc. č. st. 235, 389/1 a 389/2.

Festival "Poodří Františka Lýska" 2007
Dne 16. června 2007 se konala v Jistebníku závěrečná část 4. ročníku festivalu "Poodří Františka Lýska", když předcházející části se konaly v Proskovicích a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Festival "Poodří Františka Lýska" se koná ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky, pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje ing. Evžena Tošenovského a ředitele České televize studio Ostrava Ilji Racka. Na koncertu dětských pěveckých sborů se letos podílely:
- pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě za vedení sbormistryně Mgr. Olgy Blažkové,
- Štývarův pěvecký sbor z Třince, sbormistryně Alena Kostková,
- Cimbálová muzika Základní umělecké školy Z. Buriana z Kopřivnice pod vedením Mgr. Vladana Jílka,
- Komorní sbor EXIL z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě.
Spoluúčinkoval Dechový orchestr mladých Jistebník.
Vynikající výkon podala Cimbálová muzika ZUŠ Z. Buriana z Kopřivnice pod vedením Mgr. Vladana Jílka.
Festival sledoval téměř naplněný sál kulturního domu obecenstvem nejen jistebnickým, ale ve značné míře také z okolních obcí "Poodří".

Setkání jubilantů - vystoupení Ladika Mariáše
Dne 23. června se konalo v prostorách obecního úřadu tradiční setkání letošních jubilantů - občanů Jistebníku. V kulturním programu se mimo jiné představil jistebnické veřejnosti mladý nadějný jistebnický violoncellista, desetiletý žák 5. třídy zdejší základní školy, Ladik Mariáš. Hru na violoncello v současné době studuje u prof. Václava Stuchlého v Brušperku a u prof. Miroslava Doležila, emeritního filharmonika v Ostravě. Rádi zaznamenáváme jeho úspěšnou účast na 16. ročníku celostátní hudební soutěže PRAGUE JUNIOR NOTE 2007 pro sólisty do 15 let v oborech hry na klavír, violoncello dne 8. června. V této soutěži získal Ladik Mariáš II. cenu v 1. kategorii - violoncello. To je významný úspěch a my mu k němu blahopřejeme.

Rekonstrukce kuchyně v základní škole
Dne 25. června byla zahájena rekonstrukce školní kuchyně a jídelny včetně kanceláře a skladů. Jde o generální opravu téměř celého přízemí Základní školy TGM za sedm a půl milionu korun. Práce provádí firma NOSTA z Nového Jičína a má na celou akci jen dva měsíce prázdnin. Touto opravou budou splněna veškerá kriteria nových hygienických norem a dalších předpisů a vyhlášek.

A jaké je počasí v červnu?
Podobu počasí z konce května mají i první dny v červnu. Je většinou zataženo s občasným deštěm, někdy i vydatným, nebo s mrholením při teplotách 16 - 18º C, jež se postupně zvyšují na 20 - 23º C. Ráno 7. června je mlha a 18º C, zpočátku jasno, později zataženo s bouřkou a deštěm, kdy teplota je 24º C. Ale hned v dalších dnech až do 21. června se denní teploty pohybují okolo 30 - 31º C při většinou jasné a slunečné obloze. Od 22. června vedra střídají asi na týden déšť a zima. Teplota se v celé republice snižuje až o deset stupňů a u nás v Jistebníku je většinou 23º C. V závěru měsíce - 26. - 27. června je velmi silný vítr - nad Českou republikou se přehnala silná bouře, jež za sebou nechala na různých místech spoušť. Voda zaplavovala sklepy, domy i silnice, vítr lámal stromy a ničil střechy. Postiženy byly Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kde lidé bojovali s následky bouří a krupobití zhruba ve stovce obcí. Blesky zapálily rodný dům na Klatovsku a střechu hotelu v Odrách. Můžeme však konstatovat, že u nás v Jistebníku k ničemu podobnému nedošlo. Jen rána jsou chladná, 10 - 9º C, ale ve dne je teplo při jasné obloze až 25 - 28º C.
Gymnaestráda 2007 - Dornbirn
Ve dnech 8. - 14. července se konala v rakouském městě Dornbirn pod zasněženými Alpami XIII. Světová gymnaestráda, což je největší svátek gymnastických aktivit Světové gymnastické federace. Výprava České republiky byla složena ze zástupců České asociace Sport pro všechny (ČASPV), České obce sokolské (ČOS) a Českého svazu univerzitního sportu. Výprava čítala téměř 800 cvičenců. Této gymnaestrády se zúčastnilo přes 22 tisíc cvičenců ze všech pěti kontinentů. ČASPV reprezentovalo 457 cvičenců a mezi nimi i dvě cvičenky z Jistebníku - Věra Dresslerová a Anna Juřinová. Představily se v hromadné skladbě "Pohoda" (Czech relax).

Občané Jistebníku ve významných činnostech a postaveních
V současné době zastává velmi významnou funkci a postavení ředitele společnosti Vítkovice bývalý jistebnický občan, pan Jan Světlík, jun. Být generálním ředitelem či předsedou představenstva a vyrábět různé předměty z kovů je to, co ho zcela pohlcuje. Možná až příliš. Dnes Ing. Jan Světlík vlastní polovinu strojírenské skupiny Vítkovice Holding, jejíž hodnota se pohybuje okolo patnácti miliard korun. Holding tvoří velké množství firem, jež mají v názvu Vítkovice a vlastní továrny i v zahraničí. Dne 20. července navštívili starý průmyslový areál Vítkovických železáren ministr kultury Václav Jehlička a ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Ředitel Vítkovic Ing. Jan Světlík jim přiblížil ambiciózní projekt za osm až dvanáct miliard korun. V místech bývalých vysokých pecí by podle něho mělo v součinnosti s ostravskými vysokými školami vzniknout výzkumné univerzitní centrum. Dnes v opuštěných železárnách, kde se železo přestalo vyrábět v roce 1998, by se místo hutníků měli pohybovat vědci a studenti. "To, co jsem viděl, je velmi ambiciózní projekt", komentoval Světlíkovu vizi ministr Jehlička. Generální ředitel Jan Světlík nevylučuje, že na další práce přizve i jiné špičkové české i světové architekty, neboť jde o unikátní vysokoškolský areál na světě. "Nikde jinde vysoké pece přestavěné na univerzitní prostory, navíc ještě v centru města, nenajdete", upozorňuje Světlík.

Ještě k prodeji budovy školy čp. 230
Dne 7. března 2007 schválilo zastupitelstvo obce prodej budovy bývalé školy čp. 230 za částku 3,370.000 Kč. Protože však kupující po schválení prodeje částku snížil o více než jeden milion korun, a to na 2,320.000 Kč, zastupitelstvo obce své původní rozhodnutí o prodeji dne 13. června 2007 zrušilo. Je ale pozoruhodné, až kuriózní, že původní kupující opět nabídku zvýšil, a to na původní cenu 3,370.000 Kč.

A jak u nás bylo v červenci?
První červencové dny znamenají pokračování zlepšování počasí z konce června, je polojasno i jasno s denními teplotami 28 - 31º C, ale už od 3. července teploty klesají na 25 - 23 - 20º C, 4. července je oblačno až zataženo s deštěm a večerní teplotou 14º C. V dalších dnech - 5. - 7. července - je u nás většinou oblačno, občas i slunečno s denními teplotami 20 - 25º C, ale noci a rána jsou chladné - 12 - 14º C. Ve dnech 9. - 10. července je 17 - 20º C a při trvalejším dešti až 13º C. Ve dnech 11. - 13. července je velká oblačnost, střídavě až zataženo s denními teplotami 18 - 22º C. Toto počasí zatím léto nepřipomíná. Ale od 14. července se do Česka začíná valit vlna veder. Slunce nad Českou republikou sálá stejně intenzivně a silně jako například v Egyptě. Vlna tropických veder, která nyní míří do Evropy, způsobuje výrazné zeslabování ozónové vrstvy. Atmosférou proniká v tyto dny až o čtvrtinu více UV záření než obvykle a jeho intenzita dosahuje úrovně běžné v jižním Středomoří. U nás v Jistebníku je v ten den - 14. července - ráno 13 - 15º C, přes den 30º C a oblačno či slunečno. Ještě tepleji je v následujících dnech - 16. - 20. července, kdy je ráno 16 - 20º C, přes den 34 - 36º C, na slunci až 47º C. Zatím je to nejteplejší letošní den. Horký vzduch do Česka dorazil přímo ze Sahary. Meteorologové očekávají 16. července vůbec nejvyšší teplotu v historii měření, tedy od roku 1775. Tato vlna veder je podle meteorologů dána tím, že po západní straně tlakové výše, tedy od jihu, k nám proudí vzduch z Afriky a očekávají, že mohou padnout četné teplotní rekordy.
Horka trvají také v dalších červencových dnech, tedy od 21. do 27. července, kdy denní teploty dosahují trvale 30º C při většinou jasné a slunečné obloze, byť s občasnou oblačností. Od 29. července dochází k výraznému ochlazení se zataženou oblohou a s nočním deštěm a ranní teplotou 13 - 14º C, denní 18º C, také s občasným deštěm. Také poslední červencový den je chladný - ráno 13º C a oblačno, přes den pak 20º C s velkou oblačností.

Návštěva bývalých německých obyvatel Jistebníku
V letošním roce dne 3. srpna, jako už po několik let, navštívili Jistebník bývalí jeho obyvatelé z Německa (Hesensko). Při svých zájezdech do Česka vždy vyčlení jeden den k prohlídce obce a vzpomínkám. Ty se hlavně váží na dobu dětství a na ty, které tady pochovali. Za ně nechali sloužit v chrámu sv. Petra a Pavla mši svatou. Tuto službu ochotně prokazuje svinovský Dp. Larisch v jejich mateřštině. Ve své homilii tentokrát navázal na text evangelia o bohatci-chamtivci, jenž pro sebe plnil sýpky bohatou úrodou a netušil, že svého mamonu ani den neužije.
Letos přijelo více starších občanů. Mnoho z nich se tu narodilo a nacházelo své bývalé domovy jen těžko. Dotazovali se místních lidí a pak s opravdovou radostí zjišťovali, že jejich rodné domy nejen stojí, ale jsou i vkusně opraveny. Přesto by se nikdo z nich nechtěl vrátit zpět. Jejich zájezdy jsou jen návratem do dob mládí. Velice kladně hodnotí celkový vzhled naší obce oproti okolním navštíveným místům (Bítov). Při obědě v naší restauraci "Na obci" projevilo několik návštěvníkům zájem o letecký snímek naší obce (visí na stěně). Stejně se i zajímali o možné uskutečnění oslav k 200 letému výročí postavení kostela se žádostí o informování.

Prodej budovy bývalé školy čp. 230
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. srpna 2007 schválilo nový prodej budovy bývalé školy čp. 230 na pozemku parc. č. st. 235 a pozemku parc. č. st. 23, parc. č. 389/1 a parc. č. 389/2 společnosti VÍTKOVICE, a.s. za cenu 3,5 milionu Kč. Zastupitelstvo na tomto zasedání schválilo smlouvu o smlouvě budoucí, jež by měla být definitivně uzavřena koncem měsíce října. Podmínky prodeje: zařízení věcného břemene na zachování věžních hodin, radiotelefonní mikrovlnné sítě O2 a anténní stožár internetu.
Akciová společnost VÍTKOVICE projevila o tuto budovu vážný zájem, a to za účelem vybudování (zřízení) v ní "Muzea strojírenských řemesel" spojených s Ostravskem. Budova by měla sloužit k uchování a propagaci strojírenské tradice regionu i k uchování a prezentaci kulturního dědictví.
Dále zastupitelstvo schválilo pokračovat v přípravách na výstavbu Domu pro seniory s pečovatelskou službou.

Ukončení rekonstrukce kuchyně v Základní škole TGM
Ke konci srpna byla dokončena rekonstrukce kuchyně a jídelny v Základní škole TGM v Jistebníku. Naše obec byla postavena před náročný úkol - do konce prázdnin provést kompletní rekonstrukci kuchyně a jídelny v naší základní škole. Přestavba byla natolik naléhavá, že k ní bylo nutné přistoupit, jinak by naše školní kuchyně nesplňovala hygienické požadavky podle Evropské unie a mohlo by dojít až k uzavření školy. Obecnímu úřadu velmi záleželo na tom, aby naše děti mohly nadále chodit do školy v naší obci. Celá tato stavební akce přišla na téměř 8 milionů Kč. Tak přestavba byla dokončena v dohodnutém termínu. Dne 27. srpna byla kolaudace kanalizace a čističky odpadních vod. K předání celé stavby došlo dne 3. září a kolaudace celé stavby se uskutečnila 6. září 2007. V rekonstruované kuchyni se začalo opět vařit pro všechny strávníky dne 10. září. Bohužel při zemních kanalizačních pracích vzala za své krásně vzrostlá magnólie, po dlouhou řadu let krásně zdobila průčelí školní budovy.

Jak bylo v Jistebníku v srpnu?
Stejné chladno trvá i v prvních dnech srpna - až do 5. srpna, zejména ráno, kdy je 9 - 13º C a většinou jasno nebo oblačno, přes den také oblačno a 20º C. První srpnové ráno v Česku mrzlo. Noční jasná obloha způsobila, že teplota někde klesala až k nule. Nejnižší teplotu naměřili tradičně v Šindelové v Krušných horách, kde bylo jen 1,8º C. V pěti centimetrech nad zemí bylo na Churáňově naměřeno -2,2º C, v Plzni-Bolevci -0,5º C a v Chebu -0,3º C. Dne 6. srpna je u nás ráno 15º C, odpoledne 25 - 30º C při zcela jasné a slunečné obloze. Stejné teploty - ráno 15º C a přes den do 30º C byly až do 11. srpna, když 12. a 13. srpna nastalo mírné ochlazení na 22 - 25º C při oblačné nebo polojasné obloze. Toto teplé období pokračuje i v dalších dnech a zesiluje se: denní teploty jsou až do 16. srpna při jasné obloze 32 - 34º C, dne 16. srpna ještě v 19 hod je 30º C. Tohoto 16. srpna vrcholí několikadenní teplé období s teplotami 30 - 34º C při většinou jasné a slunečné obloze.
Od 17. srpna je střídavě jasno a oblačno, ale chladněji - ráno 15 - 18º C, přes den 23 - 27º C. To trvá až do 27. srpna a 28. srpna přichází výrazné a citelné ochlazení; při oblačné až zatažené obloze je ráno 10 - 8º C, denní teploty se pohybují okolo 20 - 18º C. V takové situaci nastává i měsíc září.

Letní slavnost obce 2007
Letní slavnost obce se uskutečnila v sobotu 15. září na návsi, kde byl pro tuto akci připraven pro účinkující i posluchače velký stan zapůjčený z Bartošovic - centra Poodří. Ten mohl chránit přítomné před případnou nepřízní počasí a dobře sloužit i večer, byl totiž vybaven elektrickým osvětlením. V programu se vystřídala různá hudební uskupení, takže si každý mohl vybrat svůj oblíbený žánr.
Program slavnosti byl tento:
- Dechový orchestr mladých Jistebník pod taktovkou Petra Habernala a Martina Maléře
- Sranleys Dixie Street Band, dixilendová skupina učitelů ZUŠ z Novojičínska, mezi nimi hrál na trombon Jistebničan Ladislav Mariáš. Muzikanti podali velmi dobrý výkon, za nějž byli odměňováni bouřlivým potleskem.
- Mira Gipsy - romská hudební skupina, její jádro tvoří jistebnická rodina Demových, zahrála a zazpívala především romské lidové písně.
- Jistebnická 13 - malá dechová hudba - vedoucí Ladislav Mariáš, zpěvačka Lenka Halatová.
Program provázel moderátor Petr Stebnický z Ostravy.
Děti se bavily ve skákacím hradu a na průlezkách v parčíku. V 19 hodin vzplál táborový oheň a k tanci i poslechu zahrála country kapela "Cizinci" ze Štramberku.
Lze říci, že Letní slavnost 2007 i v tak pozdním termínu se vydařila.

Amatérské divadlo z Těškovic
Dne 28. září v Jistebníku pohostinsky vystoupil ochotnický divadelní soubor BERANI z Těškovic. Sehrál u nás hru J. Palouše "Rád to někdo horké". Bláznivá komedie o dvou dějstvích a deseti obrazech přenáší diváky do Spojených států 30. let 20. století, kdy dva mladí muzikanti prchají velmi neobvyklým způsobem před pomstou gangsterů.
Těškovičtí ochotníci předvedli skutečně dobré herecké výkony doplněné hudbou a tanci, jež se jistebnickým divákům opravdu líbily.

160 let trvání Severní dráhy císaře Ferdinanda
Na letošní rok připadají na Moravě dvě časově pozoruhodná výročí. Pozoruhodná proto, že to jedno je právě dvakrát tak starší, než to druhé. Jde o 80. výročí bělokarpatské trati Veselí nad Moravou - Nové Mesto nad Váhom a 160. výročí zahájení provozu na Severní dráze císaře Ferdinanda. A Jistebník leží na této trati. A právě tohoto výročí bylo u nás v Jistebníku vzpomenuto 29. září slavností na nádraží v Jistebníku. Shromáždilo se tu množství občanů, kteří si sami chtěli připomenout dobu, kdy tudy denně projížděly vlaky tažené parními lokomotivami. Očekával se historický vlak z Přerova. Už před jedenáctou hodinou vyhrávala na nástupišti dechová hudba "Jistebnická 13", což nesporně podtrhlo slavnostní chvíle nejen pro stanici Jistebník, ale i pro celou trať. Přesně v jedenáct hodin vjížděl do stanice za hlasitého houkání a z komínu chrlení černého kouře zvláštní vlak v čele s parní lokomotivou řady 464.202 z lokomotivního depa Olomouc. Zejména děti, jež zřejmě takovou podívanou ještě nezažily, byly u vytržení. Když vlak zastavil, mnoho přítomných se shromáždilo okolo lokomotivy, prohlíželi si ji a naslouchali krátkému výkladu strojvedoucího a jeho odpovědím na zvídavé otázky. Několik cestujících s dětmi nastoupilo do vlaku, aby si na ostravském hlavním nádraží prohlédli výstavu modelů a provoz modelové železnice, v Bohumíně pak byla možná prohlídka depa kolejových vozidel.
Na projížďku byl oficiálně pozván starosta obce Jistebník pan Josef Voral s manželkou. Oba byli přivítání organizátory slavnosti, načež všichni nastoupili a vlak se dal znovu do pohybu. Všichni výletníci se v 15 hodin vraceli historickým vlakem domů. Kdo se přišel podívat, určitě nelitoval. Škoda jen, že právě v noci na tento slavnostní den "navštívili" stanici sprejeři a svými čmáranicemi poničili naše milé, nedávno opravené nádražní budovy. Bude i nadále patřit naše železniční stanice k nejhezčím na této trati?

Jak bylo v Jistebníku v září?
Jeho začátek je ve znamení výrazného ochlazení - ranní teploty jsou 13 - 7º C, denní 15 - 12 - 8º C při trvale zatažené obloze a trvalém dešti, provázeném silným větrem. A na horách napadl letos první sníh. Na hřebenech Krkonoš 4. září padaly srážky smíšené, ale na hřebenech Krušných hor spadl i první sníh - na Klínovci zůstala 4. září ležet sněhová pokrývka a tvořila souvislou vrstvu. Jistě letní kuriozita. Teplo a hned zima? Pro meteorology však běžný úkaz, jenž je neděsí.
Do Česka se přihnal podzim už patnáct dní před koncem léta. Je to proto, že nad Evropou je zvláštní rozložení tlakových útvarů. Velmi nízké teploty k nám jdou ze severu, zatímco deštivé počasí zase souvisí s oblastí nízkého tlaku vzduchu, jež se udržuje nad Alpami. Většina srážek pak spadla v Česku. A u nás? Týden od 3. do 7. září je chladný, ráno mezi 7 a 8º C a zataženo s deštěm, přes den 12 - 11º C s deštěm a silným větrem. Odra je plná, rozlitá po loukách na košatské straně. Od 8. září mírné oteplování - rána 10º C a zatažená nebo oblačná, přes den 15 - 17º C taktéž s oblačnou oblohou.
Dny 17. až 26. září jsou jasné, slunečné i teplé - i když noci a rána jsou chladná, přes den je téměř trvale do 22º C. Ale také závěr měsíce, dny 27. - 30. září, jsou převážně slunečné a teplé s denními teplotami okolo 20º C. Že by babí léto?

Občané Jistebníku ve významných činnostech a postaveních
Dne 18. října 2007 se v Čáslavi konaly oslavy 50. výročí vzniku stíhacího letectva v Čáslavi. Když byla v roce 1957 nově zřízená letecká základna v Čáslavi, byl tehdejší major Steva Mikeska jejím prvním velitelem a ještě téhož roku zahájil letecký výcvik 2. leteckého školního pluku (2. LŠP). Letošních oslav 50. výročí letecké základny v Čáslavi se Ing. Steva Mikeska i se svou manželkou zúčastnil už v hodnosti plukovníka. Při této příležitosti mu byl udělen "pamětní odznak" III. stupně. Ale už 8. ledna 2007 mu bylo Ministerstvem obrany České republiky uděleno osvědčení "válečný veterán".

Jak bylo u nás v říjnu?
Počátek října je ve znamení ochlazení - přibývá oblačnosti a ubývá tepla - ráno 5 - 7º C, přes den 18 - 16º C, 2. října v noci déšť, v dalších dnech zataženo nebo oblačno. Meteorologové očekávají chladný říjen, teplotně pod průměrem. Naopak srážek by mělo být více, než kolik je v tomto období v Česku obvyklé. Další dny ukáží. S nástupem podzimního počasí v polovině října přicházejí také mlhy. V prvním týdnu října jsou rána většinou mlhavá s teplotami od 7 do 12º C, přes den je polojasno, ale více oblačno i zataženo, 5. a 6. října přeháňky a dokonce se ozývalo i hřmění. Ve dnech 8. - 14. října se ranní teploty pohybují v rozmezí od 3 do 6º C, denní od 10 do 15º C většinou při oblačné, občas i jasné obloze. A 15. října je ráno - u nás poprvé - po jasné noci 0º C při jasné obloze, ale ve dne je 8 - 13º C. Takovéto jasné počasí trvá i v následujících dnech až do 17. října: tu ráno je 5º C, přes den 14 - 15º C. Dne 18. října nastává radikální změna - razantní ochlazování - ráno 5 - 3º, přes den 9 - 5º C a zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Stejně tak je i nadále: ve dnech 22. - 24. října jsou ráno 3º C a pak po celé dny zataženo s trvalým deštěm a silným větrem. Na četných místech v Česku napadl sníh, až 10 cm - začala zima. Současný zimní charakter počasí je způsoben velmi studeným severovýchodním prouděním z Ruska. A až přes 30 cm sněhu napadlo ve třech dnech na českých a moravských horách. Od 25. do 31. října se postupně zvyšují ranní teploty na 6 až 10º při zatažené obloze s častým mrholením, denní teploty se zvyšují ze 7º C na 10 až 11º C a je většinou zataženo s občasným mrholením.

60 let od vzniku dechové hudby v Jistebníku
Kromě 160. výročí trvání Severní dráhy císaře Ferdinanda si letos připomínáme další, pro Jistebník neméně významné výročí, a to šedesát let od vzniku první dechové hudby, kapely, v Jistebníku v roce 1947. Koncert dechového orchestru mladých Jistebník v sobotu 10. listopadu byl toho jistě dobrou připomínkou. Obraťme však pohled zpět do minulosti na ty, kdo ty kapely v Jistebníku tvořili. Duší a neúnavným organizátorem a vyhledavačem muzikantů byl v Jistebníku Albín Křístek, listonoš. Po skončení druhé světové války roku 1945 přicházejí do Jistebníku noví a noví osídlenci a mezi nimi i noví muzikanti. A ne málo. Takže jak lidí přibývalo, přibývalo i muzikantů. Přirozeně, že to byli amatérští hráči různých povolání a zaměstnání. Učitel Vilém Hýl, Vít Hranický, Rudolf Hrabovský, Vladislav Korpas, František Hýl, Antonín Friedel, Václav Polášek se synem Mirkem, Pavel Helis, František Olbrich se synem Zdeňkem, Albín Křístek st., Jaromír Chvostek, učitel. Ten byl nedlouho po osvobození vyzván tehdejším ředitelem jistebnické školy, která zahájila svou činnost začátkem měsíce června, Josefem Vavrečkou, aby nastoupil na místo učitele jistebnické školy a tak po téměř tříletém totálním válečném nasazení na dole Jeremenko ve Vítkovicích Jaromír Chvostek nastoupil 7. června 1945 do učitelské služby. Už od podzimu roku 1945 probíhala ve škole výuka hry na housle a hned po vytvoření hudebního souboru v obci na jaře roku 1947 byl v řadách žáků školy proveden nábor zájemců o hru na dechové nástroje, nutných k vytvoření školního souboru a zároveň k doplnění a posílení místní kapely (hudby).
Počet přihlášených překonal očekávání a brzy se naší školou v odpoledních hodinách rozléhaly zvuky křídlovek, tenorů, trombonů, klarinetů, jejichž hráči dali postupně vzniknout základu malé školní kapely. Vyučovalo se (Jaromír Chvostek) zdarma a k podpoře této činnosti, jež nalezla plné porozumění i v řadách rodičů, byla kromě zapůjčených starších nástrojů zakoupena i nová křídlovka, nátrubky, klarinetové plátky apod.
Z mladých, vskutku zanícených hudebníků, se výrazně uplatnili, a to i v jistebnické kapele, tři sourozenci Habernalovi, tři bratři Halatovi, Adolf Korpas, Jaroslav Šrámek, Lumír Wassik, Zdeňek Olbrich, Albín Křístek a Evžen Křístek, Alois Krupa, Zdeňek Tvarůžka, Sláva Chvostek, Josef Kozák, Jarek Foltys a učitel Gelnar.
Pak měli i taneční soubor - říkali si "Do štrajchu", kde se uplatnili Antonín Havlík, Vilém David, Jan Prusák.
Úspěšná činnost jistebnické dechové hudby získávala vysoká ocenění v padesátých letech, kdy v okresních soutěžích získala několik předních umístění i v konkurenci závodních a městských hudeb.

Koncert Dechového orchestru mladých Jistebník - DOM
V rámci oslav 60. výročí dechové hudby v Jistebníku uspořádal DOM Jistebník v sobotu 10. listopadu slavnostní koncert. Dnes má tento orchestr 89 členů, z toho 83 hudebníků a 6 členů nehrajících, a to nejen z Jistebníku. Sál kulturního domu zcela zaplnilo publikum z Jistebník, ale i z okolí, jež opravdu se zájmem naslouchalo koncertnímu programu, jenž řídili dirigenti Petr Habernal, Martin Maléř, Jan Lubojacký a Michal Holub. Pěvecká sóla patřila Svatavě Novákové a Lence Halatové. Pořadem provázel Pavel Handl.
Program koncertu dokazuje a potvrzuje, že se orchestr orientuje na novou podobu hrané hudby, na hudbu moderních autorů českých i zahraničních, se vším, co tato podoba hraní potřebuje a také přináší. To se nutně muselo projevit i v nástrojovém obsazení orchestru, kde dnes nacházíme nástroje, jež v orchestru donedávna ještě nebyly - fagoty, saxofony, barytonsaxofon, nová sestava bicích... Koncert byl u publika mladšího, ale i staršího, přijat velmi příznivě a bylo by si jen přát, aby v nastoupené cestě dále pokračoval.
O uměleckém vývoji orchestru, jeho hudební dramaturgii, svědčí i program tohoto koncertu.
Jean Baptista Lully Baletto
Boris Hajdůšek Troják
Karol Pádivý Hategana
John Williams Symfonický pochod
Mancini de Meij Růžový panther
Darol Barry James Bond
Irwing Berling Alexander Rag Time
Eduard Kudelásek Con bravura
Michal David Teď královnou jsem já
Pavel Staněk Starý ruský valčík
Loyd Weber Má se mlčet
Walter Schneider Trombon dreams
Georg Douglas Jak je nádherné žít
Manfréd Schneider Viva Brazil

Výlov rybníků
Ve dnech 9. - 11. listopadu se opět uskutečnil tradiční výlov rybníků pro veřejnost. Co se týká rozsahu akce, zdá se, že výlov byl letos navštíven možná méně než v některých minulých letech. Mluvilo by proto méně aut na parkovišti na složišti železniční stanice Jistebník i počet lidí na hrázi rybníka Bezruč, centru výlovu. Také počet stánkařů na hrázi byl letos - dá se říci minimální. Je možné, že k tomu všemu přispělo i mimořádně chladné počasí s větrem. Ale výnosy z výlovů jsou velmi dobré.

Jak bylo u nás v listopadu?
Listopad přišel studený. Po studené a jasné noci je 1. listopadu ráno 3 - 4º C s oblačnou oblohou a přes den je 9º C. Stejně je tomu i 2. listopadu na "Dušičky" - charakteristický "dušičkový" den - zataženo, mlhavo i s deštěm, ale ve dne opět 9ºC. Ještě tepleji je i následujícího dne, 3. listopadu, kdy je ráno po mlze jasno, slunečno a 9º C, přes den 11º C. V dalších dnech je už teplotní zlom - 4. listopadu je zataženo se slabým deštěm a 8 - 6º C. Ochlazení pokračuje i v dalších dnech až do 10. listopadu, kdy ranní teploty jsou většinou 2 - 3º C, denní 2 - 4º C při zatažené nebo oblačné obloze, ale se silným větrem.
Na Martina, 11. listopadu, je od rána po celý den +1º C, silný mrazivý vítr a sněžení. Je to první sníh a přišel přesně na den sv. Martina "na bílém koni". Velmi pestré počasí trvá i celý další týden od 12. do 18. listopadu, kdy ranní teploty postupně klesají až na -5º C, denní se pohybují mezi +3 až +1º C, časté sněhové přeháňky, 15. listopadu sněhová vánice.
Zima udeřila nezvykle brzy, již v půli listopadu. Česko v těchto dnech zasypal sníh. Dopravní kolapsy, padající stromy, tisíce domácností bez elektrického proudu. Taková je bilance začátku letošní zimy, která trvá necelý týden. Ve dnech 16. - 19. listopadu teploty ráno i přes den u nás nevystoupily nad 0º C, pohybují se od -2º C do -5º C, 17. listopadu napadlo u nás až 40 cm sněhu, poprvé prohrnoval v obci cesty nový obecní traktor s pluhem. Ale od 20. listopadu nastává zlom - ranní teploty při většinou jasné obloze jsou +2 až 3º C, denní 5 - 8º C, 23. listopadu je ráno 7 - 10º C a jasno a slunečno, takže 23. listopadu roztály poslední zbytky sněhu. Ale 24. listopadu je po měsíční noci zataženo nízkou oblačností, mlhavo, mrholení a 6º C, stejně je i 25. listopadu, na sv. Kateřinu. Ve dnech 26. a 27. listopadu je střídavě zataženo a oblačno se silným větrem od jihu a s občasným sněžením. V posledních třech listopadových dnech je většinou jasno nebo oblačno s denní teplotou 0º C a silným větrem, 30. listopadu ráno s vydatným sněžením, přes den však s občasným slunečním svitem.

Rozsvícení vánočního stromu obce
Za vznosných zvuků fanfár obce v podání souboru "Jistebnická 13" byl dne 7. prosince večer slavnostně rozsvícen "Vánoční strom obce". Už chvíli před tím se na prostranství před kulturním domem shromažďovali ve velkém počtu občané, aby byli přítomni této pěkné chvíli. Hodně příjemných chvil čekalo návštěvníky i v prostorách kulturního domu, kde už při vstupu byli vítání mládeží, dobrými koláčky, potkávali se a zdravili známí, ale bylo možné si také koupit květiny (vánoční hvězdy či vánoční kaktusy), ale také mnoho jiných vánočních drobností, jak to ostatně bývá každým rokem. Ve středu pozornosti je letos výstava starých věcí z domácností našich občanů - tak se tam shromáždilo skutečně velké množství nejrůznějších věcí z kuchyní, domácích potřeb a domácího nářadí, jež se už nepoužívají, ale zaslouží si být vystaveny. Jsou tu věci z počátku 20. století, ale i starší z dob c.k. monarchie. Je to vskutku pozoruhodná a zajímavá výstava, již uskutečnili členové kulturní komise obce.

Loutkové divadlo
V neděli 9. prosince jsou všechny děti zvány na poslední loutkové představení v tomto roce. Naši loutkoherci zahráli pohádku "Švec a čert". Na konci představení byli odměněni nejlepší malíři z řad dětských diváků. I když už začíná předvánoční shon, byla tu účast velmi slušná - 24 dětí a 20 dospělých.

Taneční kurz - kolona
Závěrečnou kolonou byl v sobotu 15. prosince ukončen taneční kurz pro dospělé a pokročilé, pořádaný pod záštitou kulturní komise obecního úřadu. Tohoto kurzu se zúčastnilo 15 párů - většinou manželských, a zdokonalovali se v některých tancích klasických i současných moderních, jako jsou ča-ča nebo džajv. Tančící pozvali na tuto kolonu své blízké rodinné příslušníky, takže všechny stoly v sále kulturního domu byly plně obsazené. Byl to u nás zatím neobvyklý, ale nepochybně pěkný způsob společenského vyžívání jistebnických občanů.

Adventní koncert "Jistebnické 13" a jejích hostů
Hudební dechový soubor "Jistebnická 13" stále více prokazuje, že není jen účelovým zařízením pro hudební doprovody při různých akcích v obci, ale že má i vážné ambice umělecké. Výrazným důkazem toho byl i Adventní koncert "Jistebnické 13" a jejích hostů, uspořádaný v neděli 16. prosince v 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Jistebníku, a jeho program. Ten vyplňovaly jednotlivé nástrojové skupiny - žestě, dřevěné nástroje, varhany a strunné nástroje. Slovem provázel pan Pavel Šustek z Bravantic.
Žestě:
Henry Purcell Trumpet Tune
Johann Sebastian Bach Dva chorály
Jiří Ignác Linek Korunovační intrády č. 2 a 4
Klarinetový kvartet:
Wolfgang Amadeus Mozart Sonáta, Rondo
Wolfgang Amadeus Mozart Ave verum Corpus
Flétna a varhany:
Georg Friedrich Händel Sonáta g-moll (Adagio, Andante)
Flétna Danuše Němcová
Jiří Pauer Capricci
keyboard Jana Nádvorníková
Žestě:
Georg Friedrich Händel Largo
Valerius Otto Paduana I
Galliarda II
Intráda V
Klarinetový kvartet
Wolfgang Amadeus Mozart Menuet z opery Don Chuan
Clare Grundmann
Bagatelle
Capricco

Varhany:
Dietrich Buxtehude Ciacona e-moll
hrál Eduard Müller ze Slezských Pavlovic, posluchač konzervatoře v Ostravě
Violoncello - solo:
Johann Sebastian Bach Suite I - Courante
Antonio Vivaldi Largo
hrál Ladislav Mariáš ml.
Varhany:
Johan Sebastian Bach Preludium a Fuga f-moll
Žestě:
Jiří Ignác Linek Korunovační intráda č. 1
Alessandro Scarlatti Árie a Menuet
Závěr koncertu
Žestě:
Adeste Fideles
(vánoční koleda připisovaná Angličanu Johnu Francisi Wadeovi a datovaná přibližně do roku 1743; v českém znění: Přistupte věrní ...)
Je v současné době pozoruhodné, že při zahájení koncertu byly v kostele všechny lavice obsazeny, i když některé třeba ne úplně ze všech společenských skupin jistebnických obyvatel. Nicméně tato skutečnost svědčí o tom, že jistebničtí občané stále více pociťují potřebu takového svého duchovního vyžití.

Půlnoční mše
Je týden po adventním koncertu a ještě jsme plni dojmů z nádherných skladeb a už se těšíme na radostné období Vánoc. Ano, v pondělí 24. prosince je Štědrý den s tradiční půlnoční mší v našem kostele. I když podle názvu by tato bohoslužba měla být o půlnoci, koná se u nás tentokrát ve 20 hodin. To však nebylo nijak na překážku dětem, jež si nechaly ujít i pohádky vysílané v tuto dobu televizí... A to byly děti, jež byly ochotné svým zpěvem rozradostnit a zpříjemnit vánoční dobu návštěvníkům bohoslužby. To díky paní Ladě Majerové, jež vytvořila skupinu, tedy sbor čtrnácti mladých zpěváků a zpěvaček ve věku od 8 do 14 let. Po celý prosinec se jednou týdně tito mladí zpěváci scházeli ke zkouškám. Krásné české koledy se sbor naučil poměrně rychle - pravda jednohlasně, ale právě proto písně zněly zřetelně a čistě. Jako první zaznělo slavnostní ADESTE FIDELES - česky i s podporou starších zpěvaček a dvou mužských hlasů. Následovala koleda Veselé vánoční hody a po homilii o narození Krista rozechvěly všechny lidi dvě krásné koledy F. Jiříma s prosbou Ježíška o mír a lásku, v podání A. Kneblové, K. Zajícové a L. Mariášové, s varhaním doprovodem A. Myškové. Po zajímavé písni Tichá noc si děti s maminkami prohlížely jesličky a do kloboučku malého černouška házeli mince jako dar chudým zemím.
Bylo vidět, že všichni lidé byli tak nějak dojati, s jakou upřímností a s úsměvem si jeden druhému přáli dobro.

Prodej budovy školy čp. 230
Po několikerých neshodách ve věci prodeje budovy školy čp. 230 ve vesnici v průběhu tohoto roku došlo v prosinci k definitivní dohodě o prodeji budovy mezi Obecním úřadem v Jistebníku a Vítkovickými železárnami. Budova je prodána pro nadaci Machinery Fund zastoupenou firmou Vítkovice Heavy Machinery, a.s., jednající Ing. Janem Světlíkem ml., předsedou představenstva. Je zachováno zřízení věcného břemene - zachování věžních hodin, radiotelefonní síť O2 a anténní stožár internetu. Byla dohodnuta prodejní cena budovy ve výši 3,500.000 Kč.

Zemřela paní Blažena Janečková, rozená Bílková
V prosinci - 26. 12. 2007 - zemřela ve věku 91 let paní Blažena Janečková, bývalá ředitelka mateřské školy v Jistebníku - nádraží.
Narodila se v Holešově 3. února 1916 jako předposlední z jedenácti dětí rodičů Martina a Brigity Bílkových.
Tatínek pracoval jako nájemce mlýna a za pronajatými mlýny se rodina stěhovala z Pravčic do Holešova, do jistebnického Kameňáku a nakonec do Petřvaldíku, kde se paní Blažena seznámila s panem Oldřichem Janečkou, s nímž v roce 1934 uzavřela manželství a po jedenácti letech se přestěhovali do Jistebníku. V té době už vychovávali své dvě dcery. V Jistebníku se také plní velké přání paní Janečkové - a po dokončení studia začíná 15. listopadu 1947 pracovat jako učitelka mateřské školy v nádražní osadě, od r. 1950 se stává ředitelkou a v této funkci setrvává až do roku 1971, kdy odchází do důchodu.
Její pracovní kvality a dovednosti ji přivedly k činnosti odborné poradkyně v oboru "rozumová výchova a práce s literárními texty v mateřské škole". Její činnost ocenilo ministerstvo školství udělením titulu Vzorná učitelka. Řada bývalých žáků na pobyt v mateřské škole a na svou paní učitelku ráda vzpomene. A právě to bylo pro paní Janečkovou ocenění nejvyšší.
Ani při svém náročném povolání se nevyhýbala veřejné činnosti - práci v divadelním spolku, v Sokole i ve sboru pro občanské záležitosti. To vše dokázala umně skloubit s péčí o rodinu. Její život byl příkladem člověka s dobrým vztahem k rodině, spoluobčanům i obci... Měla ráda lidi a právě tato láska byla podstatou jejího dlouhého a smysluplného života.

A jak bylo u nás v prosinci?
Poslední měsíc v roce se ujal vlády se zataženou oblohou a s trvalý deštěm a teplotou ve dne +4º C, ale ráno jen +2º C. První adventní neděle 2. prosince je ve znamení oteplování - hned ráno je +5 - +7º C, zataženo po dešti a postupně se dále otepluje až na +8º

Tagy: Jistebník

Vytisknout