csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Projekt rekonstrukce

Projekt rekonstrukce kulturní památky české republiky
Reg.č. 8-1698
Název projektu: Rodný dům Johanna Gregora Mendla -
Návštěvnické centrum venkovského regionu Moravské Kravařsko

Lokalizace: obec Vražné, místní část Hynčice č.p. 69

V programu SROP (společný regionální operační program) byl tento náš projekt vedený pod reg.č. CZ04.1.05/4.2.00.2/0551 doporučen zastupitelstvem Moravskoslezkého kraje k uzavření smlouvy o financování z prostředků SROP.
Jde o veřejné financování rekonstrukce celé nemovitosti s časovým harmonogramem:
Zahájení: 04/2005
Dokončení a uvedení do provozu: 07/2007
Majitel nemovitosti a nositel projektu: nadační fond Rodný dům J.G.Mendela, IČ 25830741, se sídlem 742 34 Vražné č.p. 37
Manažer projektu: Ing. Oldřich Usvald - místopředseda Regionu Poodří

Celkový náklad na rekonstrukci nemovitosti včetně vnitřního vybavení: 31,219 mil Kč
Z toho tzv. uznatelné náklady 28,172 mil Kč
- z toho veřejné spolufinancování 24,510 mil Kč
příspěvek ze strukturálních fondů EU 19,016 mil Kč
- financování ze státního rozpočtu 3,522 mil Kč
- financování z rozpočtu kraje 1,972 mil Kč
vlastní zdroje (uznatelné i neuznatelné náklady) celkem 6,709 mil Kč

V objektu je po dokončení rekonstrukce mj. v provozu:
1. muzejní expozice
 a) muzeum venkovského regionu Moravské Kravařsko
 b) památník slavného rodáka Johanna Gregora Mendela
2. ubytovací kapacita 45 lůžek
3. učebna (galerie)
4. společenský sál v bývalé stodole
5. Informační centrum a prodejna suvenýrů
6. odpočinková stanice pro cykloturisty.
Projekt rekonstrukce byl dokončen k 31.7.2007. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28.9.2007. Do plného provozu je celý objekt uveden od jara 2008.
Počítačově zpracovaný pohled na dům po rekonstrukci


Pohled do dvora
Sadové a terénní úpravy
Pohled jihovýchodní
Pohled severovýchodní
Pohled jihozápadní
Pohled severozápadní
Pohled jihozápadní dvorní
Pohled severozápadní dvorní
Pohled severovýchodní dvorní
Pohled jihovýchodní dvorní
Slavnostní otevření
28. září 2007
Dne 28. září se uskutečnilo slavnostní otevření rodného domu J. G. Mendela jež bylo součástí 185. výročí narození našeho slavného rodáka.

Vytisknout