Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou

Obec Suchdol nad Odrou leží v pásmu Moravské brány.

Patří mezi největší obce v Poodří a má průmyslově-zemědělský charakter. Svou polohou v oderském úvalu nabízí pohled jak na Oderské vrchy, tak na předhůří Moravskoslezských Beskyd. Obec patří do chráněné krajinné oblasti Poodří. Průměrná nadmořská výška je 272 m n. m. Místní část Kletné je součástí obce. Jedná se převážné o rekreační oblast. Je zde vybudována vodní nádrž o rozloze 1,75 ha.

Počet obyvatel:

Stav ke dni: 1.1.1999
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2528
Trvale bydlící muži: 1254
Trvale bydlící ženy: 1274

Stav ke dni: 1.1.1998
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2514
Trvale bydlící muži: 1252
Trvale bydlící ženy: 1262

Stav ke dni: 1.1.1997
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2525

Technická infrastruktura:

 • Veřejný vodovod:
  ano
  Vodovodní rozvod je z části obecní a z části ve správě SmVaK.
 • Čistička odpadních vod: ve výstavbě
 • Je zaveden plyn: ano

Základní geografické informace

Základní informace

 • Střední nadmořská výška: 272
 • Výměra v ha: 2299,7962

Statistika půdního fondu

 • Zemědělská půda v ha: 1807,6533
 • Lesní půda v ha: 278,8222
 • Vodní plochy v ha: 30,1411
 • Zastavěné plochy v ha: 36,9006
 • Ostatní plochy v ha: 146,279

Zasahující chráněná území

 • Název chraněného území: Poodří
 • Kategorie: chráněná krajinná oblast
 • Plocha v ha zasahující na území obce: 513,370863
 • Název chraněného území: Kletné
 • Kategorie: návrh přírodního parku
 • Plocha v ha zasahující na území obce: 435,2777

Rozdělení zemědělské půdy

 • Orná půda v ha: 71,8371
 • Zahrady v ha: 71,8371
 • Ovocné sady v ha: 1,4478
 • Louky v ha: 159,991
 • Pastviny v ha: 27,2981

Zasahující chráněná ložisková území

 • Název chráněného ložiskového území: Mankovice
 • Název ložiska: Mankovice
 • Surovina: štěrkopísek
 • Registr: bilancovaná ložiska (výhradní)
 • IČO správce: 47151412
 • Název správce: Štěrkovny a pískovny Olomouc, a.s.
 • Plocha v ha zasahující na území obce: 24,24204

Zasahující poddolovaná území

 • Název poddolovaného území: POHOR 2
 • Stáří dobývání: do 18.století
 • Dobývaná Surovina: rudy
 • Rozsah: systematický
 • Projevy: haldy + propadliny + ústí
 • Plocha v ha zasahující na území obce: 4,189989

 

Datum vložení: 20. 9. 2022 22:44
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2022 12:01
Partneři
Obce regionu