Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Fauna

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy a Středisko ekologické výchovy

zachrana-zivocichu-01

V prostorách Stanice pro záchranu živočichů funguje organizace, která je součástí Českého svazu ochránců přírody - nejpočetnější nevládní organizace v České republice, která sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. V tomto profesionálním, specializovaném zařízení se zabývá druhovou ochranou živočichů a ekologickou výchovou a osvětou. Nachází se zde téměř 70 chovatelských zařízení, samostatná expoziční část, karantenní pracoviště, ošetřovna a další nezbytné provozní a technické zázemí. V areálu stanice se rozkládá sad o rozloze 1ha na němž se nachází 60 mizjících odrůd ovocných stromů. Hlavní činností Záchranné stanice jsou tzv. Záchranné programy, jejímž cílem je aktivní podpora ohrožených druhů, posílení populací těchto druhů, které by vedlo ke snížení stupně jejich ohrožení a to za pomocí záchranných chovů, introdukcí, reintrodukcí, záchranných přenosů a jiných metod. Jedním z takových  největších projektů je návrat orla skalního do České republiky. Projekt spočívá ve vypuštění slovenských mláďat orlů získaných se souhlasem vládních institucí ochrany přírody Slovenské republiky, za spolupráce odborných organizací, včetně nestátních. Projekt bude realizován minimálně po dobu pěti let. Cílem je vytvoření stabilní hnízdní populace, tak jako tomu bylo v Moravskoslezských Beskydech před 150 lety. Raritou je také chov ovcí Valaška, jejich selekce a rozšíření. Od roku 2000 je stanice zapojená do tohoto záchranného programu a stala se také spoluzakladatelem Klubu chovatelů a příznivců ovcí plemene Valašská ovce. Dne 20. května 2006 byla veřejnosti otevřena stálá expozice „Příroda a lidé Poodří“. Seznamuje návštěvníky s krajinnou oblastí Poodří, podává informace o vzniku CHKO, jejím zařazení do soustavy NATURA 2000, jako významné ptačí oblasti. Návštěvník se zde může podrobně seznámit s péči o krajinu v této oblasti, získat informace o rybniční soustavě, rybnikářství, historii a osobnostech regionu Moravského Kravařska, fauně a flóře, geologii a geomorfologii. Záchranná stanice v Bartošovicích se během roku významně změní. Třicet let staré budovy se opraví, vybavení stanice se zmodernizuje, přibudou zde také nové voliéry a ubikace pro volně žijící zvířata. „Dostavba stanice o osmnáct nových chovatelských zařízení by nám měla pomoci v tom, abychom se dostali o jeden, dva stupínky výše a udrželi se na nějaké té pomyslné špici mezi záchrannými stanicemi pro živočichy“, sdělil vedoucí záchranného zařízení Petr Orel s tím, že podstatnou část finančních nákladů na tuto akci uhradí Evropská unie z Operačního programu Životního prostředí. Pro rodinné skupiny nebo jednotlivce je otevřeno ve volných dnech (soboty, neděle a státní svátky) a to v období od 1. 5. do 31.10. Pracovní dny jsou vyhrazeny programům pro organizované skupiny (max. do 30 osob) po předchozí objednávce.

Příroda Regionu Poodří - fauna

Krajina Poodří je krajinou, která se vidí jen málo. Nepřehlédnutelným prvkem Poodří utvářející krajinu oderské nivy je rozptýlená zeleň. Louky jsou protkány sítí potoků a jezer obklopených rákosinami a stromořadími hlavatých vrb. Krajina je bohatá nejen na floru, ale i faunu. Na okolních polích můžete pozorovat řadu ptáků - zejména dravců (káně lesní, poštolka obecná). Ze savců je pole domovem hraboše polního, zajíce polního a spatřit lze také srnce obecného. Z hnízdících mokřadních a vodních druhů ptáků zde můžeme pravidelně spatřit volavku popelavou, potápku roháč, husu velkou. Z kachen zde hnízdí například kopřivka obecná. Staré stromové porosty jsou domovem mnoha ptačích druhů (brhlíka lesního, lejska bělokrkého). Ve zdejších vodách jsou hlavní chovnou rybou kapr obecný šupináč a lysec.

Partneři
Obce regionu