Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Přírodní rezervace Koryta

Charakteristika: Lesní porost v říční terase řeky Odry - lužní les svazu Alnion incanae s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (hadilka obecná, kozlík celolistý, sněženka předjarní) a živočichů (střevlík).

Katastrální území: Bartošovice na Moravě

Rozloha: 12,93 ha, ochranné pásmo nevyhlášeno
Datum vyhlášení: 1.9.1998

Datum vložení: 15. 9. 2022 10:01
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2022 10:02
Partneři
Obce regionu