csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Dopravní dostupnost Bartošovic

A jak se k nám dostanete? Je možno využít ideálního spojení - vlakem do Studénky, pak autobusem do Bartošovic nebo za pěkného počasí pěšky ze Studénky po značené trase přes louky podél řeky Odry nebo také autem a nebo třeba i letadlem. Níže je uveden přehled dostupné dopravy.   Silniční doprava Základní dopravní síť Regionu Poodří je tvořena dvěma poměrně krátkými úseky silnic I. třídy a jednou komunikací II. třídy. Zbývající komunikační síť je tvořena blíže nespecifikovaným množstvím místních účelově obslužných komunikací III. a IV. třídy. Přehled významných silnic v samotném regionu je uveden následně. I/57 - nejdůležitější sběrná a obslužná komunikace ve vztahu k oblasti, propojující město Krnov, ležící na severu Moravskoslezského kraje v těsné blízkosti hranic s Polskem, s městy Opava - Hradec nad Moravicí - Fulnek – Hladké Životice – Kunín – Šenov u Nového Jičína – Nový Jičín, dále pak prochází přes Valašské Meziříčí - Valašské Klobouky až na území Slovenské republiky. Tento tah má značný význam pro vzájemné propojení jednotlivých regionů v rámci republiky. I/58 – významná komunikace, propojující Ostravu s Rožnovem pod Radhoštěm. Prochází  obcemi  Stará Ves nad Ondřejnicí –  Petřvald – Mošnov – Skotnice – Příbor – Frenštát pod Radhoštěm. I/47 - sběrná a obslužná komunikace okresního významu. Pouze krátký úsek této komunikace prochází severní částí Regionu Poodří. Komunikace zajišťuje spojení mezi městy Ostrava – Klimkovice – Bravantice – Bílovec – Kujavy – Fulnek – Odry – Vražné – Hranice – Lipník nad Bečvou – Přerov – Kojetín – Vyškov. II/464 - sběrná a obslužná komunikace okresního významu, která spojuje města Opava - Bílovec - Studénka a v blízkosti města Příbor se napojuje na rychlostní komunikaci I/58. D1  
Železniční doprava Územím Regionu Poodří prochází celkem jedna železniční trať celostátní a pět železničních tratí regionálního významu, přičemž uzlovým bodem je obec Suchdol nad Odrou. 270 - Bohumín - Suchdol nad Odrou - Přerov - Česká Třebová - (Praha). Tato trať je velice významná z celostátního pohledu, sbíhají se zde dva dopravní směry, a to sever-jih a východ-západ.
Regionální tratě: 276 - Suchdol nad Odrou - Mankovice - Budišov nad Budišovkou 277 - Suchdol nad Odrou - Hladké Životice místní nádraží - Fulnek 278 - Suchdol nad Odrou – Kunín – Šenov u Nového Jičína – Nový Jičín město 279 - Studénka - Velké Albrechtice - Bílovec 325 - Studénka - Sedlnice - Veřovice  
Vodní doprava Na území Regionu Poodří není vodní doprava provozována. Stále však existují záměry na realizaci průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe, jehož oderská část musí být posuzována v územních plánech dotčených území. Na základě vládního usnesení 169/71 a usnesení předsednictva vlády č. 299/72 je územně chráněna trasa průplavu D-O-L v trase, která byla určena na základě zpracované studie. Záměr výstavby kanálu D-O-L je v zásadním rozporu s cíly ochrany přírody.  
Letecká doprava Civilní letecká doprava je provozována z letiště Ostrava - Mošnov. Letiště bylo budováno v létech 1955 - 1960, provoz byl zahájen v roce 1959. Letiště může přijímat největší dopravní letadla vzhledem k parametrům přistávací dráhy: délka je 3,5 km a šířka 63 m. Letiště je důležitým partnerem pro rozvoj celého moravskoslezského regionu. Na jaře roku 2006 byl otevřen nový terminál, který nabízí cestujícím a návštěvníkům letiště větší komfort a rozsah služeb. Nová odletová hala je dvoupatrová, s kapacitou 500 cestujících za hodinu. Kontakt: www.airport-ostrava.cz.

Vytisknout

Dopravní přístupnost Bílova

Obci projíždějí autobusové linky Nový Jičín - Bílovec, Vítkov - Ostrava, Bílovec - Studénka, Fulnek - Ostrava. Z připravovaných záměrů je na katastru obce vedena trasa dálnice D 47 s napojovacím bodem. Dalším výhledovým záměrem je trasa vysokorychlostní železnice vedena jižním okrajem katastrálního území obce podél plánované dálnice D 47. 2 zastávky autobusu Počet autobusových spojů v pracovní den: 20
Zastávka železniční: v Bílovci, vzdálenost 3 km
Intenzita využívání jízdních kol: průměrná, vzhledem k položení obce v členitém terénu
Cesty pro pěší ani parkoviště nejsou v obci upravené.
Do budoucna máme v plánu vybudovat cyklistickou stezku s napojením na regionální stezky číslo 6011 z Velkých Albrechtic na číslo 6078 Nové Dvory.

Vytisknout

Dopravní přístupnost obce Vražné

Osobní doprava: po slušných asfaltových komunikacích z části I.tř. (Emauzy na trase Hranice - Bělotín - Odry  I/47) a převážně III.tř. od Oder, Jeseníku n. O., Bělotína a Mankovic
Nejbližší železniční zastávka: Mankovice na trati Suchdol n.O. - Budišov nad Budišovkou asi 1 km od obce.
Pravidelná autobusova doprava: přepravce  VEOLIA Transport
Infrastruktura: Dálnice D 1- v plném provozu - ve směru od Brna a Olomouce resp od Ostravy = Exit 321 Odry vzdálený od obce Vražné přes Mankovice cca 3 km. Dále silnice E462 (R 48)/8 km, I 47 /3 km,
Dálniční odpočívky Vražné na D1 km 320 nevstřícné L + P
Ostravské mezinárodní letiště Leoše Janáčka - Mošnov/32 km.

Vytisknout