csarenfrdeelhuitkoplptruskes

Kostel sv. Petra a Pavla Bartošovice

Kostel sv. Petr...
Kostel sv. Petr...
Kosel sv. Petra...

Byl přestavěn v roce 1583. Kostelní věž 35 m vysoká byla dostavěna v roce 1692. V roce 1900 byla věž renovována. Kostelní loď byla zbourána a v letech 1905 - 1906 postavena větší a byl zasvěcen sv. Ondřeji, Petru a Pavlu. Při stavbě bylo zachováno 6 náhrobních kamenů, držitelů bartošovického panství a jejich rodinných příslušníků - nejstarší datujeme roku 1504. Náhrobní kameny jsou chráněnou kulturní památkou. Interiér kostelaPozoruhodností je oltářní obraz ze starého kostela. Při přemístění obrazu do nového kostela, byl do něj přimalován model starého zbouraného kostela. Kostelní loď je prosvětlena 6 okny - vlevo je svatý pet a vpravo svatý Pavel. Na stěně za hlavním oltářem visí obraz svatého Ondřeje, který pochází ze starého kostela. Pod kamennou podlahou starého kostela se nacházela hrobka, hrobka byla při přestavbě zasypána.

Vytisknout

Kostel sv. Mikuláše Hladké Životice

Již roku 1686 byl v Hladkých Životicích postaven nový kamenný kostel zasvěcený sv. Mikuláši.

Vytisknout

Kostel sv. Michala Kujavy

První zmínka o obci pochází z roku 1337. Kostel z roku 1833 je postaven v empírovém slohu, podélný, jednolodní, s odsazeným presbyteriem a hranolovou věží.
Informace o kostele:
WWW: http://rkf-kujavy.webnode.cz
GPS 49°42'27.312"N, 17°57'56.228"E
Návaznost na dopravu:
Dostupnost autobusem z Bílovce, Fulneku, Studénky....
Kontaktní osoba: Martin Sudora

Vytisknout

Kostel sv. Vavřince Bílov

Kostel sv. Vavřince byl původně dřevěný. V letech 1709-1731 přestavěn na kamenný a rozšířen roku 1771. Věž byla roku 1733 zvýšena o patro. Při kostele býval hřbitov. Roku 1915 bylo zakoupeno místo pro nový hřbitov. Nejstarší zvon s latinským nápisem pochází z roku 1495. Kostel byl od nejstarších dob spravován z Fulneka, když se nezdrařilo v místě zřídit faru. Bohoslužby byly v 17. stol. obstarávány ze Slatiny a Bílovce a od roku 1691 znovu z Fulneka. V letech 1687-1784 byly sem přifařeny Pohořilky. Fara byla zřízena roku 1814 a obdržela číslo 100. V této době je kostel svatého Vavřince ve špatném technickém stavu a je nutná celková oprava. K památkám církevního charakteru lze, vedle některých kusů kostelního inventáře, zařadit též morový sloup z roku 1549 na horním konci vsi a tři boží muka.

Vytisknout

Kostel Povýšení Svatého kříže Kunín

most u kostela
Kostel Povýšení...

Místo pro kostel bylo zvoleno v samé blízkosti zámku a 27. srpna 1810 se odehrálo slavnostní položení základního kamene. Kostel byl původně postaven bez věží, ty byly přistaveny r. 1863. Jsou 30 m vysoké. Záznamy v kronice praví, že jejich hroty jsou v úrovni dlažby novojičínského náměstí.

Vytisknout

Kostel Navštívení Panny Marie Bernartice nad Odrou

Dominanta obce, pozdně empírový chrám Navštívení Panny Marie, současnou podobu získal v roce 1837 a pravděpodobně téhož roku v prosinci byl posvěcen. Původní kostel byl postaven již v roce 1795 a vysvěcen 8. října 1797.

Vytisknout

Kostel Navštívení Panny Marie Hukovice

Kulturní památkou místní části Bartošovic - Hukovice je barokní kostel Navštívení Panny Marie, postavený na místě dřevěného filiálního kostelíku v roce 1765.

Vytisknout

Kostel sv. Petra a Pavla Vražné

Kostel sv. Petra a Pavla ve Vražném postaven v létech 1789 - 1799 na místě starého dřevěného kostela, vysvěcen v roce 1799. Zvony z roku 1499 (velký) a z r. 1654 (střední). 22. 7. 1822 byl v kostele pokřtěn Johann Mendel - nejslavnější rodák - zakladatel genetiky (církevním jménem Gregor Mendel).

Vytisknout

Kostel sv. Kateřiny Trnávka

Kostel zasvěcený sv. Kateřině se připomíná v obci od roku 1452. Byl postaven na renesančních základech, přestavbou v roce 1932 regotizován. Kostel sv. Kateřiny, jehož patronem je náboženský fond, stojí na návrší vedle školy. Má tři oltáře, z nichž hlavní oltář zdobený obrazem sv. Kateřiny byl postaven v roce 1868 na místě staré dřevěné sochy sv. Kateřiny. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Josefu a sv. Anně. Kazatelna a křtitelnice pochází z konce 17. století, na kůru jsou varhany vysvěcené roku 1934. O trnavských zvonech se traduje pověst, že v době náboženských nepokojů je občané obce zakopali do země. Chtěli je tak zachránit před nepřáteli, kteří by je roztavili na děla. Největší zvon je prý do dnešního dne ukryt, neboť nebyl po válce nalezen. V současné době vyzvánějí z věže kostela tři zvony - Marie, Metoděj a Jan Sarkander.

Kolem kostela se rozkládá hřbitov, kde sní svůj věčný sen zemřelí občané Trnávky i Kateřinic. Církevní hřbitov byl povolením okresního úřadu rozšířen o obecní hřbitov, na kterém se dle rozhodnutí obecního zastupitelstva od roku 1934 pohřbívají vedle sebe jak vyznavači různých náboženství, tak i ateisté z obou obcí. Ve farních kronikách je zmínka o faře v Trnávce z roku 1452. Od roku 1650 je farní budova pouze pobočkou fary v Brušperku. Katolická fara je obnovena v roce 1789, kdy má obec samostatného duchovního. Roku 1868 budova fary vyhořela, ale byla nákladem obce a náboženského fondu opravena.

Vytisknout

Kostel sv. Valentina Bravantice

farní kostel sv...
farní kostel sv...
farní kostel sv...

Z roku 1440 s farou z roku 1561. V pozdně gotickém kostele je zachován barokní náhrobek z 18. stol.

Vytisknout

Kaple v Hynčicích

Kaple sv. P. Marie stojí v Hynčicích nad bývalou školičkou, ve které se učil číst, psát a počítat malý Johann Mendel.