Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

O regionu

Nespoutaný tok řeky Odry proudí v četných meandrech údolní nivou, která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas. Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří. Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku. Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou. Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy. Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století. Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry.

 

Vznik a předmět činnosti

Vznik Regionu Poodří

Základní kámen ke vzniku mikroregionu okresu Nový Jičín byl položen starosty obcí Bílova a Pustějova již v měsíci lednu 1999. V tomto období vznikla iniciativa obou obcí, která vyvrcholila dohodou a vytvořením volného sdružení sousedících obcí a to Bartošovic, Bílova, Hladkých Životic, Kujav a Pustějova. Sdružení obcí v měsíci únoru se společně zapojilo do Programu obnovy venkova a dle dotačního titulu č. 7 požádalo o dotaci na zpracování integrovaného projektu venkovského mikroregionu.

Region Poodří se nachází v severní části Moravské brány a blízkém okolí v Moravskoslezském kraji. Přirozenou osou celého území je údolní niva řeky Odry. Region Poodří vznikl jako sdružení 21 obcí, které společně usilují o zvelebení území v blízkosti řeky Odry. Na rozloze 253 km2 tvoří oblast se zachovalým životním prostředím a četnými kulturními památkami. Území je protkáno turistickými trasami a prochází tudy také mnoho cyklotras.

Sdružení obcí Albrechtičky, Bartošovice, Bílov, Hladké Životice,  Kujavy,  Kunín , Petřvald, Pustějov a Suchdol nad Odrou vzniklo zápisem ke dni 20. srpna 1999 do Registru Sdružení vedeného u OkÚ v Novém Jičíně.

Dne 27. 9. 1999 se do tohoto sdružení připojují obce Bernartice nad Odrou, Bravantice, Jeseník nad Odrou, Jistebník,Mankovice, Sedlnice, Velké Albrechtice a Vražné, 2. 2. 2000 obec Trnávka a 30. 5. 2000 obec Kateřinice.

K datu 2. 1. 2002 byla provedena přeregistrace sdružení Regionu Poodří a vznikl svazek obcí Region Poodří dle zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se sídlem v Bartošovicích čp. 1 – zámek. Členem svazku se již nestala obec Mankovice. K tomuto datu je členem svazku 18 obcí zájmového území řeky Odry s celkovým počtem 20 500 obyvatel.

Dnem 20. 6. 2002 přistupují do Regionu Poodří další obce – Mošnov, Skotnice a Šenov u Nového Jičína. K  31. 12. 2010 sdružuje svazek 21 obcí, zaujímá rozlohu 282 km2 a má celkem 25 134 obyvatel.

Sídlem Regionu Poodří je zámek Bartošovice, kde se nachází Turistické informační centrum a kancelář svazku. Předsedkyní je starostka obce Bartošovice MVDr. Kateřina Křenková, místopředsedou je František Jordánek, starosta obce Sedlnice.

K datu 31. 12. 2014 ukončuje členství obec Bravantice.

K datu 31. 12. 2015 ukončuje členství obec Jistebník.

K 1. 1. 2016 sdružuje svazek 19 obcí.

Od 26.3. 2019 se členem svazku stává obec Jistebník.

K 1. 1. 2023 je členem svazku 20 obcí. Předsedkyní svazku byla zvolena starostka obce Albrechtičky Ing. Eva Tripská, místopředsedou svazku starosta obce Trnávka Dalibor Šimečka, manažerem svazku MVDr. Kateřina Křenková.

 

Předmět činnosti svazku

 • rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel a služeb, vytváření nových pracovních míst, řešení nezaměstnanosti a zvýšení ekonomických aktivit a hospodářské síly regionu
 • podpora hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, energie, odpadové hospodářství, apod.), zajištění dopravní obslužnosti
 • sociální rozvoj obcí, vzdělávání
 • vzájemná spolupráce na úseku informatiky s cílem zlepšení  informovanosti členských obcí o činnosti v regionu a možnostech podpor venkova ze státních a jiných fondů a dále prezentace regionu navenek
 • ochrana životního prostředí, rozvoj přírodního dědictví
 • rozvoj kulturních hodnot, obnova historických budov, obnova spolkového života
 • rozvoj cestovního ruchu
 • propagace svazku a jeho zájmového území, mezinárodní spolupráce
 • společné postupy při uplatňování požadavků na dotace ze státních a zahraničních fondů s cílem zajistit financování z jiných než vlastních zdrojů
 • svazek rovněž poskytuje metodickou i praktickou pomoc, resp. konzultační a poradenskou činnost v rámci přípravy projektů při získávání dotací z  krajského a státního rozpočtu, nadací a v neposlední řadě z fondů Evropské unie
 • svazek obcí provozuje Školu obnovy venkova, v rámci které organizuje semináře, školení a workshopy pro samosprávu, podnikatelskou sféru, nevládní neziskové organizace a další zájemce nejen z Poodří

Výstavnická činnost Regionu Poodří

Region Poodří se od roku 2002 pravidelně zapojuje do účasti na výstavách konané na území České republiky, ale také na Slovensku v Bratislavě. Prezentuje tak oblast Region Poodří, oblast 21 sdružených obcí (CHKO), ale také Moravské Kravařsko. Podává různé informace o oblasti, aktivitách v obcích, památkách, turistických zajímavostech a další. Každoročně nabízí návštěvníkům veletrhů nejrůznější propagační materiály, pohledy, a upomínkové předměty .

Tabulky výstavnické činnosti Regionu Poodří v letech 2002 - 2009

 

Regiontour v Brně

2002

10. – 13. ledna

2003

9. – 12. ledna

2004

8. – 11. ledna

2005

13. – 16. ledna

2006

12. – 15. ledna

2007

11. – 14. ledna

2008

10. – 13. ledna

2009

15. – 18. ledna

 

 

ITF Slovakiatour v Bratislavě

2006

26. – 29. ledna

2007

18. – 21. ledna

2008

17. – 20. ledna

2009

22. – 25. ledna

 

 

Dovolená a Region v Ostravě

2003

10. – 13. dubna

2004

15. – 18. dubna

2005

7. – 10. dubna

2006

21. – 23. dubna

2007

30. března – 1. dubna

2008

4.– 6. dubna

2009

13. – 15. března

 

 

Holiday World v Praze

2003

13. – 16. února

2004

12. – 13. února

2005

17. – 20. února

2006

-

2007

-

2008

14. – 17. února

2009

5. – 8. února

 

Partneři
Obce regionu