Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Bartošovice

Bartošovice

Bartošovice – obec s místní části Hukovice se rozkládá podél Bartošovického potoka, v údolní nivě řeky Odry, v Chráněné krajinné oblasti Poodří.

První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z let 1383 – 1398 v souvislosti s lánem, náležícímu k příborskému fojtství. K památkově nejhodnotnějším objektům patří zámek, který se připomíná jako pozdně gotická tvrz již od roku 1480. Budova zámku prošla složitým stavebně historickým vývojem. Fasády, celkový vzhled a část cenného mobiliáře pochází z let 1869 – 1877. Uvnitř je zachováno množství prvků interiérové výbavy z 19. století. Reprezentativní prostory zámku jsou dnes využívány k pořádání svatebních obřadů, slavnostních hostin a seminářů. V zámeckém parku roste největší živý organizmus v České republice a to platan javorolistý, památný strom.

Ve středu obce se nachází kostel sv. Petra a Pavla, který byl přestavěn v roce 1583. Dochovaly se zde náhrobní kameny držitelů panství – nejstarší z nich je z roku 1504. Vedle kostela stojí Meinertova hrobka, romantická stavba z 1. poloviny 19. století, jediná kopie knížecí hrobky ve Výmaru. Významnou osobností zdejší farnosti byl Jan Bayer, farář v obci v letech 1802 – 1830, který byl přítelem tehdejšího spolumajitele panství profesora Josefa Jiřího Meinerta a stejně jako on byl znalcem folkloristiky zdejšího kraje.

V blízkosti kostela je postavena bývalá fara, dnes sídlo Záchranné stanice pro volně žijící živočichy a centrum ekologické výchovy se stálou expozicí „Příroda a život v Poodří“. Jedná se o jednopatrovou stavbu z roku 1737. Každoročně se na přelomu června a července koná tradiční pouť. Oblíbený je výlov zdejších rybníků – Horního a Dolního, součástí jsou podzimní pooderské rybářské slavnosti s ochutnávkou rybích specialit. Návštěvník obce má možnost využít procházky pooderskou přírodou a to značenou Zámeckou naučnou stezkou, dlouhou 5 km, která má 12 zastavení.

Datum vložení: 20. 9. 2022 22:01
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2022 15:33
Partneři
Obce regionu