Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Turistická oblast Region Poodří

Zveme Vás do turistického regionu pojmenovaného podle řeky Odry, která pramení v rázovitých Oderských vrších, jejíž nespoutaný tok proudí v četných meandrech údolní nivou, a která svými rozlehlými lukami, lužními lesy, rybníky a tůněmi působí tak, že se zde zastavil čas.

Každý návštěvník regionu má tak neskutečný pohled na přírodní skvosty regionu Poodří. Řeka Odra je průvodcem této čarovné krajiny, která potěší srdce skutečných milovníků přírody, dobrodružství, sportu a odpočinku.

Region Poodří vznikl v roce 1999 jako dobrovolné sdružení obcí za účelem společného postupu při rozvoji dané lokality, a tím je zájmové území řeky Odry. Zakládajícími členy zájmového sdružení byly tyto obce: Albrechtičky, Bartošovice, Bílov, Hladké Životice, Kujavy, Kunín, Petřvald, Pustějov a Suchdol nad Odrou. V současné době je Region Poodří registrován jako svazek dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ) a sdružuje 21 venkovských obcí bývalého okresu Nový Jičín: Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice, Hladké Životice, Jeseník Nad Odrou, Jistebník, Kateřince, Kujavy, Kunín, Mošnov, Petřvald, Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné. Katastrální území těchto obcí zaujímá rozlohu 281 km2 a žije zde cca 24 772 obyvatel. Dvanáct obcí svazku se nachází na území chráněné krajinné oblasti Poodří, což silně ovlivňuje charakter celé oblasti. Posláním svazku je společně řešit a podílet se na rozvoji aktivit v obcích Regionu Poodří  a širším okolí, zaměřit se na rozvoj venkovského života a stabilizaci obyvatel. Cílem je využít možností získání finančních prostředků na společné projekty v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem turistického ruchu. Chráněná krajinná oblast Poodří, jako srdce regionu, je mokřad evropského významu chráněný Ramsarskou úmluvou. Východně a západně region sousedí s dvěma přírodními parky – Podbeskydím a Oderskými vrchy. Místně region náleží k oblasti Novojičínska, které je nazýváno kulturní pokladnicí Severní Moravy. Charakteristickým a krajinářsky významným prvkem Poodří jsou rybníky, o nichž jsou dochovány zmínky již z 15. století. Stávající počet 57 rybníků se nachází na ploše o výměře 694 ha. Malebnost krajiny dotvářejí rozlehlé louky lemované hlavatými vrbami a prastarými duby, strouhy, tůně a jezera ve starých ramenech řeky Odry. Region Poodří poskytuje ideální podmínky pro cykloturistiku, pohodovou pěší turistiku. Území je protkáno turistickými trasami a četnými cyklotrasami, jejichž osu tvoří „Jantarova stezka“ a „Greenways Krakov-Morava-Vídeň“ a další.  Je vyhledávána také rybáři, ornitology a je ideálním místem pro školní výlety, dobrodružce a rodiny s dětmi.

Datum vložení: 19. 9. 2022 9:28
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2022 9:28
Partneři
Obce regionu