Menu
Region Poodří
ObecBartošovice

Památky a zajímavosti

Zobrazeno 1-30 ze 34

Kamenný kříž u silnice do Lučic Vražné

Kamenný kříž z roku 1801 u silnice z Hynčic do Lučic stojí velmi blízko u hranice katastrů.

Kaple Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí Bernartice nad Odrou

Kaple Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí Bernartice nad Odrou

Kaple Proměnění Pána Ježíše Bernartice nad Odrou

Rolníci František a Anna Davidovi č. 42 dovolili postavit tuto kapli Bedřichu Strnadlovi, mlynářskému vedoucímu č. 25, který složil na udržování kaple 40 zl.

Kaple Proměnění Pána Ježíše

Kaple sv. Anny Bernartice nad Odrou

Neznámo z kterého roku. Opravena Poláky.

Kaple sv. Anny

Kaple Sv. Jana Nepomuckého Trnávka

Kaple se nachází u křižovatky silnic Trnávka - Brušperk. Byla založena zbožnou rodinou Harasovských.

Kaple sv. Kříže na Panském kopci Bernartice nad Odrou

Doložená v 2. pol. 18. stol. v gr. knize II. Opravena Poláky.

Kaple sv. Kříže na Panském kopci

Kaple sv. Martina na oboře Bernartice nad Odrou

Postavená nákladem obce r. 1863 na místě zbořené kaple "Snímání Krista Pána z kříže".

Kaple sv. Martina na oboře

Kaple svaté Anny Jeseník nad Odrou

Zděná kaple z roku 1851, doklad přežívání barokního architektonického tvarosloví ve venkovském prostředí v 19. století.

Kaple sv. Anny

Kaple v Hynčicích

Kaple sv. P. Marie stojí v Hynčicích nad bývalou školičkou, ve které se učil číst, psát a počítat malý Johann Mendel.

Kaplička sv. Antonína Paduánského Bartošovice

Slohově čistá stavba z 2. pol. 18. století, umístěna proti budově zámku. Je chráněnou kulturní památkou.

Kaplička Šenov u Nového Jičína

V roce 1989 se v obci jednalo o záchranu kapličky na ulici Malostranská.

kaplicka dnes

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Jeseník nad Odrou

Byl postaven na místě dřevěného kostela, který vyhořel r. 1710.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie Bernartice nad Odrou

Dominanta obce, pozdně empírový chrám Navštívení Panny Marie, současnou podobu získal v roce 1837 a pravděpodobně téhož roku v prosinci byl posvěcen.

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Nejsvětější trojice Suchdol nad Odrou

Pozdně renesanční budova z let 1605-1614, jednolodní, s barokně tvarovanou výtvarně působivou bání věže (zdvojená makovice).

Kostel Nejsvětější trojice

Kostel Povýšení Svatého kříže Kunín

Místo pro kostel bylo zvoleno v samé blízkosti zámku a 27. srpna 1810 se odehrálo slavnostní položení základního kamene.

most u kostela

Kostel sv. Jana Křtitele Velké Albrechtice

Raně barokní kostel přestavěn v r. 1634 na pozdně gotický.

Kostel sv. Martina Šenov u Nového Jičína

Jednolodní orientovaný podélný v jádru gotický kostel s pravoúhlým závěrem presbyteria a hranolovou věží v ose průčelí, vybudovaný patrně na přelomu 13. a 14. století a v interiéru upravený kolem poloviny 18. století (presbyterium) a v roce 1811 (loď). Svou původní gotickou podobu si zachovala především čtyřpodlažní hranolová věž a sakristie.

Farní kostel sv. Martina

Kostel sv. Máří Magdalény Pustějov

V roce 1678 byl v obci postaven kostel /zděný, krytý došky/, jako veřejná kaple a prelátem Janem Göblem vysvěcena.

Kostel sv. Máří Magdalény

Kostel sv. Michala Kujavy

První zmínka o obci pochází z roku 1337.

Kostel

Kostel sv. Michala Sedlnice

Kostel, který je zasvěcený archandělu Michaelovi, tvoří spolu s farní budovou významnou dominantu obce.

Kostel sv. Michala

Kostel sv. Mikuláše a hřbitov Albrechtičky

Kostel sv. Mikuláše s kryptou hrabat Vatterů z Lilie - přesné datum založení není známo, už v roce 1411 stála na návrší zvaném "Kostelní kopec" kaple a hřbitov.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše Hladké Životice

Již roku 1686 byl v Hladkých Životicích postaven nový kamenný kostel zasvěcený sv. Mikuláši.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše Petřvald

Kostel.

Kostel a fara

Kostel sv. Mikuláše, fara Petřvald

Roku 1564 byl v Petřvaldě založen první kostel uprostřed vesnice na levém břehu řeky Lubiny.

Kostel a fara

Kostel sv. Petra a Pavla Bartošovice

Byl přestavěn v roce 1583. Kostelní věž 35 m vysoká byla dostavěna v roce 1692.

Kostel sv. Petra a Pavla Bartošovice

Kostel sv. Petra a Pavla Jistebník

Základní kámen pro stavbu kostela byl položen 16.5.1808. Stavba trvala 4 roky. 25.10.1812 byl kostel vysvěcen apoštolům Petru a Pavlovi.

místní hřbitov

Kostel sv. Valentina Bravantice

Z roku 1440 s farou z roku 1561. V pozdně gotickém kostele je zachován barokní náhrobek z 18. stol.

farní kostel sv. Valentýna

Kostel sv. Vavřince Bílov

Kostel sv. Vavřince byl původně dřevěný. V letech 1709-1731 přestavěn na kamenný a rozšířen roku 1771.

kostel před rekonstrukci cca z r. 2005kostel před rekonstrukci cca z r. 2005

Kříž dřevěný Bernartice nad Odrou

Postavený v r. 1756 na památku hrozného krupobití, které obec postihlo. Byl několikrát znovu postaven, naposled r. 1968 Eduardem Bayerem.

Kříž dřevěný

Kříž s nástroji Kristova umučení Vražné

Kříž na obecním pozemku parc.č. 953/1 stojí na historickém území Moravy, u kostela sv. Petra a Pavla, který stojí rovněž na historickém moravském území.

Zobrazeno 1-30 ze 34
Partneři
Obce regionu